Web-tjenere: Apache størst - Microsoft øker mest

En statistikk over 1,8 millioner nettsteder viser at Apache holder stand som verdens mest populære web-tjener. Men det er Microsoft som øker mest.

Statistikken er samlet av det britiske selskapet Netcraft, som hver måned kontakter alt det kan nå av verdens nettsteder for å registrere hva slags tjenerprogramvare som er tatt i bruk. Statistikken sier ingenting om trafikken på nettstedet. Den kan heller ikke brukes til å anslå markedsandeler i intranett og ekstranett, siden det bare er Internett-tjenere som kontaktes.

En sammenlikning mellom de siste tallene, datert 1. januar 1998, og tallene for henholdsvis 1. januar 1997 og 1. juli 1998, viser først og fremst en voldsom økning i tallet på nettsteder som ligger til grunn for statistikken: fra 646.162 i januar 1997 til 1.203.096 i juli og 1.834.710 i januar 1998. Netcraft forteller at de registrerte nettsted nummer én million i april.

For å holde tritt med økningen i antall nettsteder, må leverandørene av tjenerprogramvare nesten tredoble sine leveranser. De fire dominerende leverandørene er Apache, Microsoft, Netscape og NCSA. Sistnevnte, som blant annet brukes av det norske Stortinget, fikk notert 70.116 nettsteder i januar 1997, og 69.223 i januar i år, og er den eneste som står helt stille i absolutte tall. Apaches andel holdt seg på 42,6 prosent i januar og juli 1997, men økte til 45,1 prosent i januar 1998.

Apaches vedvarende popularitet skyldes blant annet at tjeneren er svært stabil, og at den dessuten er gratis.

Microsoft øker suverent raskest. I absolutte tall er økningen nesten hele seks ganger det siste året, og andelen har steget jevnt fra 10,5 prosent i januar 1997 til 16,8 prosent i juli og 21,4 prosent i januar i år.

I samme periode har Netscapes andel falt noe, fra 13,5 prosent i januar i fjor til 11,7 prosent i juli og 10,2 prosent i januar i år.

Et forhold som svekker Netcraft-statistikkens slagkraft, er at registreringen synes å være for enkel. Det er lett å sjekke dette. På Netcrafts nettsted er det en side der du kan taste inn en nettadresse for å få vite hvilken tjener den bruker. Taster du nettadressen til Lotus får du vite at man der bruker Lotus/Domino 4.5. Taster du adressen til digi.no får du vite at man der bruker Apache 1.2.5. Nå er det et faktum at artikkeldelen av digi.no formidles av tjeneren Domino 4.6. Men adressen digi.no fører deg først til en Apache-tjener hos Telenor. Denne definerer sidens rammesett og overlater en av rammene til Domino-tjeneren. Netcraft registrerer Apache-tjeneren, men ikke Domino-tjeneren.

Ifølge Per-Willy Schulz i Telenor Nextel er det nok svært mange blandede løsninger som utelukkende registreres med den tjeneren Netcraft støter på først. Når Lotus-Domino registreres med 3942 nettsteder og Lotus med 2432, gir det følgelig et svært ufullstendig mål på disse tjenernes reelle utbredelse.

Hos Netscape peker man på andre skjevheter.

- Jeg er forsåvidt ikke overrasket over tallene, sier markedssjef Thomas Hagelid i Netscapes norske distributør Nocom.

- Statistikken skiller ikke mellom tunge og lette nettsteder, og det er blant de tunge vi og Netscape har konsentrert oss om det siste året. Den sier heller ingenting om intranett og ekstranett, som er et spesielt satsingsområde for oss. Microsoft er en stor og viktig aktør på disse områdene, men jeg tror denne statistikken gjenspeiler deres overtak i et segment der vi ikke konkurrerer med dem, det vil si enklere og mer underholdningspregede nettsteder.

Til toppen