Web-veksten avtar, - kanskje...

Verdensvevens eksplosive veksthastighet ser ut til å avta. En ny undersøkelse fant 7,1 millioner nettsteder i juni, en økning på 53 prosent fra 4,7 millioner ett år tidligere. Veksten fra 1998 til 1999 var til sammenlikning 77 prosent. Men undersøkelsen har sine mangler.

- Veksten var nødt til å avta, sier Ed O'Neill, lederen for undersøkelsen, til The Times of India Online (TIO).

- En rekke nettsteder vokser imidlertid voldsomt i størrelse, så det er en feiltolkning å si at veksten er lav, legger han noe selvmotsigende til.

Det er Online Computer Library Center, en mer eller mindre idealistisk forskningsgruppe for nord-amerikanske biblioteker, som har gjennomført studien, skriver TIO, som siterer Associated Press (AP).

Private eller personlige nettsider er for ordens skyld ikke med i undersøkelsen. Begrunnelsen for dette er at de ofte er en del av større nettsteder som America Online (AOL). Rapporten har heller ikke målt mengden med innhold på hvert enkelt nettsted, understreker O'Neill.

- Dette er også den største mangelen ved undersøkelsen, kommenterer Mike Bergman i BrightPlanet. Hans selskap anslår at det er 550 milliarder dokumenter lagret på web-en, melder AP.

Til toppen