Web-vent kan torpedere e-handel

En rapport fra Zona Research slår fast at e-handel går dukken hvis ikke nettet blir kjappere. Tredjehver kjøper vil gi opp med dagens ventetider. Tapet i USA alene er beregnet til 4,35 milliarder dollar i året.

En rapport fra Zona Research slår fast at e-handel går dukken hvis ikke nettet blir kjappere. Tredjehver kjøper vil gi opp med dagens ventetider. Tapet i USA alene er beregnet til 4,35 milliarder dollar i året.

Rapporten The Need for Speed tar utelukkende opp e-handel til forbruker, ikke e-handel mellom næringsdrivende som er den største og raskest voksende formen for e-handel i dag. Den gjelder dessuten bare USA.

IntelliQuest-selskapet Zona Research har utviklet en egen økonomisk modell for å analysere forholdet mellom mulig økonomisk tap og lange ventetider på nettsider. Rapporten går gjennom en rekke typiske scenarier for å finne ut hvordan ulike forbrukerreaksjoner vil innvirke på ulike e-handelssteders omsetning når det tar over åtte sekunder å laste ned en webside.

Zona anslår tallet på e-handlende i USA til 44,1 millioner. Ytterligere 37,5 millioner vil kunne komme til å handle på nettet de kommende tolv månedene. Over en tredel kan komme til å la være å handle på nettet dersom de opplever at ventetiden overstiger åtte sekunder. Dette kan gi tap på opptil 362 millioner dollar i måneden, eller 4,35 milliarder dollar i året.

En anselig del av de e-handlende bruker fortsatt 14,4 kbps modem. Disse er selvfølgelig spesielt utsatt for ventestress, og representerer et potensielt tap på 73 millioner dollar i måneden.

Feil som gjør at sider ikke lar seg laste ned, kan gi månedlige tap på opptil 58 millioner dollar.

Aksjemeklere på Internett kan tape opptil tre millioner dollar i måneden, mens reiselivsbransjen risikerer tap på 2,8 millioner dollar.

Zona mener at deres beregninger viser at e-handel er svært sårbar overfor tekniske problemer som i dag preger nett-tilværelsen. I kombinasjon med økt trafikk kan tung grafikk motivert av et ønske om større appell, bidra til at de bange anelsene slår til. Følgelig må e-handelsstedene utvikle egne strategier og redskap for å komme web-venteproblemer i møte.

Rapporten selges for 895 dollar og kan bestilles fra Zonas nettsted. (Ventetiden her er ubetydelig.)

Til toppen