Webgigantene lager egen MySQL-utgave

Felles utfordringer har fått selskapene til å samarbeide.

Webgigantene lager egen MySQL-utgave
Fire av de største aktørene på weben skal skreddersy MySQL for selskapenes felles behov.

Til tross for svakhetene, brukes databasesystemet MySQL av svært mange webaktører, både store og små. Én årsak er at systemet er basert på åpen kildekode, noe som gjør at i alle fall de større aktørene kan endre og forbedre produktet til sine egne behov.

Dette er også bakgrunnen for WebScaleSQL, et nytt prosjekt hvor noen av de største aktørene på weben har gått sammen om å utvikle MySQL i en retning som dekker selskapenes behov for skalering. Den første utgaven ble utgitt i går, med bidrag fra utviklere i Facebook, Google, LinkedIn og Twitter.

I et blogginnlegg skriver Facebook-utvikleren Steaphan Greene at WebScaleSQL er at samarbeid mellom ingeniører fra flere selskaper som møter de samme utfordringene når de kjører MySQL i stor skale, og som ønsker bedre ytelse fra en databaseteknologi som er skreddersydd for deres behov.

– Målet vært ved å lansere WebScaleSQL er å gjøre det mulig for skaleringsorienterte medlemmer av MySQL-fellesskapet å samarbeide tettere for å prioritere de aspektene som er viktigst for oss. Vi sikter mot å skape et mer integrert system for kunnskapsdeling for å hjelpe selskaper med å utnytte den flotte funksjonaliteten som allerede finnes i MySQL 5.6, mens vi bygger og legger til mer funksjonalitet som er spesifikt for utrulling i storskalamiljøer, skriver Greene.

– Så effektivt som dette samarbeidet har vært så langt, er vi sikre på at vi ikke er de eneste som forsøker å løse akkurat disse utfordringene. Så vi vil holde WebScaleSQL åpen mens vi utvikler det videre, for å oppfordre andre som har størrelsen og ressursene til å skreddersy MySQL, om å delta.

Ifølge Greene har man i WebScaleSQL-prosjektet innført en ordning som skal gjøre det ukomplisert å introdusere endringer i koden. Dersom en utvikler foreslår en endring, vil en utvikler fra et annet selskap inspisere kode og komme med tilbakemeldinger. Dersom begge utviklerne enes om at endringene er fornuftige og funksjonelle, vil endringen inkluderes i den felles WebScaleSQL-koden.

– Utover dette kan hver organisasjon tilpasse WebScaleSQL til sine egne behov, slik vi alle gjør i dag, skriver Greene.

Forbedringer

Foreløpig har prosjektet utviklet ny testfunksjonalitet og forbedringer knyttet til ytelse. Facebooks WebScaleSQL-gruppe planlegger å bidra med en asynkron MySQL-klient, Facebooks egne versjoner av tabell-, bruker. og komprimeringsstatistikk, samt Logical Read-Ahead, en mekanisme som skal gi betydelig ytelsesforbedringer ved skanning av hele tabeller, for eksempel i forbindelse med sikkerhetskopiering.

Greene gjør det forøvrig klart at WebScaleSQL ikke er en fullstendig avsporing fra MySQL, slik blant annet MariaDB er, men en forgrening. WebScaleSQL skal også i framtiden bygges på toppen av den til enhver tid mest oppdaterte utgaven av MySQL.