Webmålinger og korrekte data

- Det er med interesse jeg har fulgt leserinnlegg fra både Tom W. Ottmar og Bjarne Sannes vedrørende webmålinger i Norge, skriver salgs- og markedsdirektør Arne Isaksen i ACNielsen eRatings, som vil delta i debatten som representant for et av måleverktøyene som brukes i Norge.

Pålitelige målinger er noe flere etterlyser. Med en viss undring registrerer jeg påstanden om at serverbaserte WebMeasure-målinger kan lage en god standard for målinger av nettrafikk. Denne type målinger kan kun gi antall besøk på eget nettsted og greier ikke å skille ut unike personer som er innom nettstedet. Derimot har panelbaserte målinger en klar fordel ved at det er brukernes aktiviteter som måles på individuell basis. Det gir reelle trafikkmålinger av enkeltindividers besøk på de forskjellige nettsteder.

Fordelen ved et slikt system er i tillegg at all trafikk måles uansett om nettstedene kjøper seg inn på tjenesten eller ikke. Dette gir den mest komplette oversikten og kan gi gode sammenliknbare tall for trafikkgrunnlaget. Panelbaserte målinger gir i tillegg mye informasjon som serverbaserte målinger ikke er i stand til å fange opp, så som dobbeldekning mellom nettsteder, demografiske nedbrytninger som alder og kjønn, noe som gir leserprofil for de enkelte nettsteder.

Panelbaserte målinger koster riktignok noe å etablere, og spesielt små nettsteder kan føle at det blir dyrt. Dette lar seg imidlertidig løse ved å tilby dem en mindre pakke, som har begrenset informasjon om nettbrukernes vaner til en rimeligere pris.

Nielsen//Netratings har i dag panelbaserte målinger i 24 land i verden og har satt en internasjonal standard med sine målemetoder på nettrafikken. Kundegrunnlaget er økende, og vi ser at stadig flere aktører både nasjonalt og internasjonalt velger vår løsning for måling av nettrafikk. Vi har i dag målinger på hjemmebruk i de fleste land, og har i tillegg etablert målinger i flere land for nettbruken på arbeidsplasser.

Til toppen