WebSense styrer nettbruk

Swanholm Distribusjon har tatt inn WebSense fra NetPartners Internet Solutions. Programvaren installeres som en proxy-server og krever ikke spesiell klientprogramvare for å regulere alle lokalnettbrukernes tilgang til Internett.

Swanholm Distribusjon har tatt inn WebSense fra NetPartners Internet Solutions. Programvaren installeres som en proxy-server og krever ikke spesiell klientprogramvare for å regulere alle lokalnettbrukernes tilgang til Internett.

Den uttalte hensikten med slik programvare er å hindre medarbeidere fra å kaste bort tid på Internett. Det heter i pressemeldingen fra Swanholm at "WebSense sikrer at Internett brukes på aktiviteter som gavner virksomheten og ikke omvendt."

Dette er nok å ta litt hardt i. WebSense sperrer tilgangen til utvalgte nettadresser, og overvåker hvilke nettadresser man er innom. Men den hindrer ingen fra å sløse tid på for eksempel faglige og allmenne nyhetstjenester.

WebSense blokkerer tilgang til konkrete nettadresser. Skjermbildet viser de 28 kategoriene NetPartners bruker for å klassifisere adresser det kan være hensiktsmessig å sperre tilgangen til. I august inneholdt databasen 65.000 adresser. Ifølge Swanholm er tallet nå vokst til 80.000. NetPartners forplikter seg til å oppdatere databasen daglig. Hvis du har sperret en kategori, men likevel vil tillate brukerne dine å gå til bestemte adresser innen denne kategorien, kan du lage en lokal unntaksliste. Du kan også sperre for adresser som ikke ligger i NetPartners' database.

Produktet har fått positiv omtale i uavhengige tester. InfoWorld skrev i august at WebSense var enkel å installere og forholde seg til. Blokkering av kategorier kan individualiseres per klient, eller begrenses til bestemte ukedager eller tidspunkter. Alt dette fungerte som forventet. Tilleggsprogramvaren WebSense Reporter, som inkluderes i pakken, gjorde det mulig å generere ulike typer rapporter på grunnlag av en loggfil: trafikk til blokkerte og ikke-blokkerte nettsteder, antall henvendelser til blokkerte nettsteder, osv.

Innvendingen til InfoWorld var at WebSense ikke inneholder noen egen cache for hyppig besøkte nettsteder, og at den derfor bør settes opp i tilknytning til en vanlig proxy-server eller en brannmur. Tidsskriftet prøvde begge muligheter, uten problemer. Det ble ellers pekt på at selv om WebSense ikke krever spesiell klientprogramvare, må oppsettet på klientenes nettlesere endres slik at de peker direkte på serveren med WebSense.

Programvaren krever Windows NT 3.51 eller høyere. Prisen for 25 brukere er 4.400 kroner eks mva.

Til toppen