Webtjenesteforening oppretter sine første arbeidsgrupper

Webtjenesteforeningen WS-I - der "alle" er med unntatt Sun - opprettet tre arbeidsgrupper på sin første samling onsdag.

Webtjenesteforeningen WS-I - der "alle" er med unntatt Sun - opprettet tre arbeidsgrupper på sin første samling onsdag.

Webtjenesteforeningen Web Services Interoperability Organization (WS-I) ble opprettet i februar for å samle programvarebransjen til felles innsats for standardiserte XML-baserte webtjenester. Initiativtakerne var IBM og Microsoft, med BEA, Hewlett-Packard, Intel og Oracle blant stifterne. Sun er foreløpig ikke med, og trekker i diverse tråder i et forsøk på å oppnå gründerstatus, og dermed sikker plass i foreningens styre. Blant de nyeste påmeldte er Cisco og AT&T. Over hundre selskaper har sluttet seg til foreningen.

Les også:

WS-I arrangerte sin første felles samling onsdag og torsdag, og opprettet tre arbeidsgrupper for å ta seg av det de mener er de mest presserende oppgavene.


Disse er:

  • Basic Web Services Profile Working Group skal lage konvensjoner og anbefalinger for hvordan de grunnleggende spesifikasjonene skal brukes. Blant de gruppen oppfatter som grunnleggende spesifikasjoner er XML Schema, SOAP, WSDL og UDDI.
  • Sample Applications Working Group skal utarbeide en rekke eksempler på typiske anvendelser av grunnleggende webtjenester, Disse skal utarbeides i flere språk og med flere verktøy, og skal brukes som modeller av organisasjonene som planlegger å implementere webtjenester.
  • Test Materials and Tools Development Working Group skal utarbeide en testverktøy som selskaper skal kunne kjøre for å sikre at deres webtjenester svarer til den anbefalte kompatibilitetsprofilen.
Til toppen