Wi-Fi-tjeneste avgjør valg av konferansehotell

Rainbow Hotels har to ganger opplevd at tilgang til trådløs Internett-sone har avgjort kundens valg av konferansehotell.

Rainbow Hotels har to ganger opplevd at tilgang til trådløs Internett-sone har avgjort kundens valg av konferansehotell.

Hotellkjeden Rainbow Hotels er kjent for å satse sterkt på å tilby digitale tjenester til sine kunder. Kjeden var først ute i Norge med å opprette IP-soner i samarbeid med Telenor Mobil, og har også sørget for et bredt utvalg av mer tradisjonell digital underholdning. Nå står man klar til å utstyre resepsjonene med plakater som forsikrer at den trådløse internettjenesten er validert i tråd med programmet Intel Centrino Mobile Technology.

– Det stilles stadig større krav til teknisk utstyr på hoteller, sier salgs- og markedsdirektør Eva Hagby. – Tidlig i fjor opplevde vi at vårt hotell i Bergen tapte en konferanse fordi vi ennå ikke hadde installert en trådløs Internett-sone. Siden har vi også vunnet en konferanse der utslaget var nettopp at vi, i motsetning til konkurrenten, kunne tilby trådløs Internett-sone i konferanselokalene og på rommene.

I dag har 13 av kjedens hoteller slike IP-soner, drevet av Telenor Mobil. Innen årsskiftet kommer åtte til, forsikrer Hagby.

– De som ikke har Nomade-abonnement hos Telenor, får 24 timers trådløst bredbånd ved å kjøpe et skrapekort i resepsjonen, for 150 kroner. Vi tilbyr også leie av PC-kort for de som ikke har Wi-Fi-utstyr på sin PC.

En undersøkelse blant gjestene viser at fire av ti er interessert i tjenesten. Bruksstatistikken viser at IP-sonen gjerne går til å nyttiggjøre seg dødtid før og etter den vanlige konferansedagen.

– Vi opplever trafikktopper tidlig om morgen fra klokken seks og utover, og om ettermiddagen fra klokken 17. Det viser at det er svært viktig å ha tjenesten på rommene, og ikke bare slik vi begynte, da Internett-sonen bare gjaldt selve konferanselokalene.

Bruksmønsteret bekrefter en kostnadsundersøkelse som Intel liker å trekke fram, der det slås fast at tre ekstra arbeidstimer i uka er nok til å tjene inn prisdifferansen mellom en bærbar og en stasjonær PC for en ansatt.

– I forbindelse med messer, der utstillere gjerne ønsker bredbånd fra sine stands, fungerer trådløse Internett-soner veldig bra, og de er svært enkle å administrere, avslutter Habgy.

Til toppen