WiCom - og noen gikk

Teknologiselskapet WiCom har fått nytt styre og ny sjef.

WiComs ordinære generalforsamling ble følgende styre valgt:

Ivar Formo (gjenvalg), Ulf Atle Hansen (gjenvalg), Tom Solberg (gjenvalg) og Olav Madland (ny).

Ifølge en pressemelding har konstituert administrerende direktør Nils-Kristian Krogh ved utgangen av den tiltenkte konstitusjonsperioden på eget ønske valgt å fratre sin stilling.

Han vil nå fungere som finansdirektør i WiCom og avslutte sitt engasjement i løpet av høsten.

Ny administrerende direktør er Thomas Ramm. Han kommer fra stillingen som gründer og daglig leder for det innfusjonerte selskapet Netup Consult AS.

Ramm har styreerfaring fra en rekke bedrifter innen IT- og telekomsektoren, og kontrollerer i dag privat og gjennom Ramm AS til sammen 273.009

aksjer i WiCom ASA.

Til toppen