Wiki-basert oversikt over bedrifter

Wiki-basert oversikt over bedrifter

Wiki-tankegangen er tatt i bruk av nettstedet CogMap, som tilbyr organisasjonskart for kjente og ukjente bedrifter. Slik kart gjør det enklere å få oversikt over de ansatte i en bedrift, ikke minst ledelsen.

CogMap gir registrerte brukere muligheten til å opprette visuelle organisasjonskart for én eller flere bedrifter, samt redigere sine egne eller andres oppføringer. Selve kartene organiseres ved å dra personene omkring i et hierarki.

De ansatte kan også vises i et konturkart eller i en katalogstruktur. Dessuten kan brukerne søke etter både bedrifter og personer.

For hver person kan man legge til en rekke opplysninger, blant annet kontaktinformasjon.

Norske selskaper ser det foreløpig ut til å være få av.

Cogmap organisasjonskart for Intel

Til toppen