Wikileaks avslører privat etterretning

Publiserer 5 millioner e-poster fra Antisec-innbruddet mot Stratfor i romjula.

Wikileaks avslører privat etterretning
4000 av e-postene fra etterretningstjenesten Stratfor omhandler Wikileaks og Julian Assange, her fotografert utenfor britisk høyesterett 2. februar i år under høringene om utlevering til Sverige. Wikileaks mener e-postene dokumenterer ulovlige pengetransaksjoner i Stratfor, og hvordan Stratfor er bruk i den amerikanske regjeringens angrep mot Wikileaks. Bilde: Scanpix REUTERS/Andrew Winning

Wikileaks har i dag publisert 5 millioner e-poster fra kyberranet i romjula mot Stratfor, et selskap som leverer etterretningstjenester basert på åpne kilder.

Nettsidene til Stratfor («strategic forecasting») var nede i mange dager. Hackergruppen Antisec – med tilhørighet til den svært løst organiserte gruppen Anonymous – beviste sin delaktighet i ranet ved å publisere persondata fra 860 000 Stratfor-kunder, blant dem USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger.

De 5 millioner e-postene er lagt ut av Wikileaks på et nettsted døpt Global Intelligence Files.

E-postene er datert fra juli 2004 til slutten av desember 2011. Ifølge Wikileaks avslører de interne forhold fra et selskap som poserer som utgiver av informasjon, men som i praksis tilbyr konfidensielle etterretningstjenester til store selskaper som Dow Chemical, Lockheed Martin, Northrop Grumman og Raytheon, samt til amerikanske regjeringsorganer som Department of homeland Security, US Marines og US Defense Intellilgence Agency.

– E-postene viser for eksempel Stratfors nettverk av informanter og utbetalingsstruktur, samt psykologiske metoder og hvitvaskingsteknikker, skriver Wikileaks.

Blant det som avsløres, ifølge Wikileaks, er hvordan Stratfor rekrutterte et globalt informantnettverk som fikk betaling gjennom sveitsiske bankkonto og forhåndsinnbetalte kredittkort.

– Stratfor har en blanding av åpne og hemmelige informanter. Disse omfatter offentlige ansatte, ambassadepersonell og journalister over hele verden, heter det.

Wikileaks mener Stratfpr bruk av innsidere også omfatter tvilsomme opplegg for å tjene penger, og viser til konfidensielle e-post fra Stratfor-sjef George Friedman fra august 2011. Det vises også til e-poster som avslører Stratfors rekruttering av general Hamid Gul, tidligere sjef for den pakistanske militære etterretningstjenesten ISI.

Over 4000 e-poster omhandler Wikileaks og deres leder Julian Assange, og viser Stratfors rolle i den amerikanske regjeringens angrep mot Wikileaks, heter det.

I en uttalelse fra Stratfor vises det til at publisering av stjålne e-poster er et utillatelig og ulovlig brudd på personvernet.

Stratfor advarer også at de ikke akter å delta i noen offentlig diskusjon om innholdet i e-postene.

– Noen av e-postene kan være falske eller forfalsket, andre kan være autentiske. Vi vil ikke validere noen av dem. Vi vil heller ikke forklare tenkingen som ligger til grunn for dem. Vi har vært utsatt for et ran, og vi vil ikke gjøre oss til offer enda en gang ved å la oss forhøre.

Stratfor understreker at e-postene er hentet fra datainnbruddet i romjula. Det har ikke vært registrert ytterligere innbrudd i selskapets datasystemer, heter det. Selskapet understreker at e-postene er private, og at de som leser dem må gjøre det med det for øyet at de aldri var ment å leses av andre enn avsender og mottaker.

– Stratfor forstår at hacket og påfølgende hendelser, som publiseringen til Wikileaks, har skapt store vanskeligheter for våre abonnenter, venner og ansatte. Vi ber igjen om unnskyldning for ethvert problem denne hendelsen har ført til, og vi setter stor pris på lojaliteten som er vist oss siden hacket i fjor, heter det i uttalelsen.

Julian Assange er fortsatt i husarrest i Storbritannia, og risikerer utlevering til Sverige i en sedelighetssak der han avviser all skyld.

Wikileaks arrangerer en pressekonferanse om denne saken i London i dag, klokka 13 norsk tid.

Les mer om:
;