Wilhelmsen får global bedriftsportal

Det norske programvareselskapet Webcenter Unique skal utvikle en global bedriftsportal for Wilh. Wilhelmsen ASA, som skal brukes av 2.500 ansatte i Wilh. Wilhelmsens selskaper over hele verden. Kontrakten er verd over 860.000 kroner.

Det norske programvareselskapet Webcenter Unique skal utvikle en global bedriftsportal for Wilh. Wilhelmsen ASA, som skal brukes av 2.500 ansatte i Wilh. Wilhelmsens selskaper over hele verden. Kontrakten er verd over 860.000 kroner.

Bedriftsportalen skal bidra til bedre informasjonsflyt og mer effektiv kunnskapsforvaltning mellom ulike regioner og selskaper i Wilh. Wilhelmsen.
Webcenter Unique starter arbeidet med å etablere bedriftsportalen i midten av november, og web-løsningen skal være avsluttet i januar neste år. Løsningen er basert på produktet Central 2000 som allerede fungerer som plattform i bedriftsportalen til 180 andre virksomheter med totalt 75.000 brukere.


Administrerende direktør i Webcenter, Morten Lie, mener det er en myte at web-løsninger må utvikles fra bunnen av gjennom store prosjekter for den enkelte kunden.

- Central 2000 er utviklet for at enhver organisasjon eller bedrift med enkle grep kan hente ut økonomiske gevinster ved bruk av web-teknologien, uttaler han.

Wilh. Wilhelmsen har mer enn 10.000 ansatte ved nærmere 200 kontorer verden over. Av disse vil 2.500 personer med sin PC eller Laptop får tilgang til bedriftsportalen. Med en kontraktsverdi på 860.000 kroner i lisenser, er dette en av de største kontraktene selskapet har inngått på bedriftsportaler. I tillegg kommer tjenester knyttet til implementering, tilpasning og integrasjon.

Til toppen