Willoch vil opprette senter for informasjonssikring

- Sårbarheten i kritisk infrastruktur er alvorlig, særlig når det gjelder informasjons- og kommunikasjonsteknologi, sa Kåre Willoch da han tirsdag overrakte Sårbarhetsutvalgets innstilling til justisminister Hanne Harlem. Willoch tar nå til orde for å opprette et eget senter for informasjonssikring.

Klokken tolv tirsdag fikk justisminister Hanne Harlem overlevert innstillingen fra Sårbarhetsutvalget om sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge av utvalgets leder, Kåre Willoch, skriver justisdepartementet i en pressemelding.

Den gamle Høyre-kjempen mener at landets beskyttelse mot terror og sabotasje ikke på langt nær er god nok, og spesielt oljevirksomheten er mer utsatt enn man bør akseptere.

Willoch-utvalget foreslår derfor blant annet å etablere et eget senter for informasjonssikring for å styrke arbeidet for sikrere datatjenester, og et koordineringsorgan for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhets-tjenestene for å øke deres effektivitet.

- Samfunnet må ruste seg mot nye utfordringer for samfunnssikkerheten som følger av den teknologiske utviklingen. Det krever sterkere politisk

engasjement og en bred offentlig debatt, sa Willoch, da han overleverte utvalgets innstilling til justisministeren.

Sårbarhetsutvalget ble oppnevnt av Bondevik-regjeringen 3. september 1999, med det formål å utrede samfunnets sårbarhet og beredskap.

Utvalget fremsetter konkrete forslag til økt samfunnssikkerhet innenfor flere samfunnsområder, og konkluderer med at man blant annet bør samle den sivile del av statens arbeid for sikkerhet mot ulykker, naturkatastrofer, kriminalitet og ikke-militære angrep i et eget departement.

Foruten leder Kåre Willoch består Sårbarhetsutvalget av stortingspolitikerne Bjørnar Olsen (A), Egil Eikanger (H), Karen Margrethe Mjelde (Frp), Kåre Harila (KrF), Solveig Blækkan (Sp), Lisbet Rugtvedt (SV), Torild Skogsholm (V). Andre medlemmer er direktør Helen Bøsterud (Direktoratet for sivilt beredskap), daglig leder Frederic Hauge (Bellona), professor Jan Hovden (NTNU), brigader Jan Erik Larsen (Forsvarets sikkerhetstjeneste), overvåkingssjef Per Sefland (POT) og ekspedisjonssjef Hilde Sundrehagen (Sosial- og helsedepartementet).

digi.no kommer tilbake med en fyldigere dekning av rapporten fra Sårbarhetsutvalget så fort presentasjonen i regjeringskvartalet er avsluttet.
Sårbarhetsutvalgets innstilling finner du her.

Til toppen