Willy Jensen gir råd til Kofi Annan

Post-og teletilsynsjef Willy Jensen er utpekt som rådgiver til Kofi Annan i en internasjonal ekspertgruppe om internettstyring.

Post-og teletilsynsjef Willy Jensen er utpekt som rådgiver til Kofi Annan i en internasjonal ekspertgruppe om internettstyring.

Direktøren for Post- og teletilsynet i Norge, Willy Jensen, er en blant en gruppe på 40 medlemmer blitt utpekt som Kofi Annans personlige rådgivere innen styring av Internett.

Ekspertgruppen skal klargjøre hva som menes med styring av Internett og utvikle felles forståelse i forhold til myndigheter i internasjonale organisasjoner.

Informasjonsdirektør Anne Marie Storli i Teletilsynet forteller at Jensen har gjort seg bemerket i en rekke internasjonale verv, blant annet i Den internasjonale teleunionen (ITU).

Utenriksdepartementet mener arbeidet har stor betydning for Internetts framtid og for å utforme premissene for internasjonalt samarbeid.

Ekspertgruppen skal avlegge en rapport på FNs verdenstoppmøte om informasjonssamfunnet (WSIS, World Summit on the Information Society), som finner sted i Tunis fra 16. til 18. november 2005.

FNs ekspertgruppe vil blant annet belyse:

  • Hvem kontrollerer Internett?
  • Hva betyr dette politisk, økonomisk, sosialt og kulturelt?
  • Hvordan skal det internasjonale samfunn forholde seg til at Internett nå er en sentral del av alle lands infrastruktur, og det man kan kalle et globalt fellesgode?

- Dette er en prosess av stor betydning for Internetts fremtid. Det er derfor svært positivt at jeg får anledning til å delta i utformingen av premissene for internasjonalt samarbeid om dette viktige spørsmålet, sier Willy Jensen.

Arbeidsgruppen som FNs generalsekretær Kofi Annan utnevnte omfatter representanter for myndighetene i land som Kina, Russland, Brasil og Sør-Afrika, EU-formannskapet Nederland, påtroppende EU-formannskap Luxembourg og EU-kommisjonen. Den inkluderer også deltakere fra privat sektor og interesseorganisasjoner fra en rekke land.

Ekspertgruppen er pålagt å utarbeide forslag til tiltak og rapportere til FNs generalsekretær i juli 2005, som grunnlag for internasjonale forhandlinger på Verdenstoppmøtet om informasjonssamfunnet i Tunis i november 2005.

    Les også:

Til toppen