Wimax gir Stockholm milliard-gevinst

Trådløst bynett basert på Wimax vil gi Stockholm en årlig milliardbesparelse, hevder ny rapport.

Trådløst bynett basert på Wimax vil gi Stockholm en årlig milliardbesparelse, hevder ny rapport.

Wimax er en teknologi som det forventes svært mye av, både når det gjelder dekning og høy hastighet. Lisensene på å bygge slike nett er auksjonert bort i Norge, men ennå er ikke forretningsplanene klare.

Wimax er blitt presentert som en løsning for å få bredbånd til utkantstrøk der ADSL og andre kabler blir for dyrt å bygge ut.

En ny studie fra Stockholm viser at det ligger et kjempepotensial i å gå motsatt vei, og bruke Wimax til å dekke storbyen.

Hele en milliard kroner i året påstås det at Stockholm kommune kan spare. Dette er konklusjonen av en forstudie gjennomført av Stockholms Stad, Landstinget, SL og Stockholms nettselskap Stokab. Sammen med regionens samarbeidsorgan IT-Forum har de intervjuet et sekstitalls sjefer for offentlige organisasjoner.

Det er vel å merke ikke lavere kostnader på telefon- og kommunikasjon som skal gi disse store besparelsene. Gevinsten ligger i mer effektivt og fleksibelt arbeid, spart tid og mindre reising. Dette er fordeler som kan oppnås ved å gi Stockholm kommune trådløst nett, skriver Nyteknik.se.

Beregningene tyder på at et slikt nett kan bære sine kostnader ganske bra allerede fra begynnelsen, og gi en milliard i besparelse årlig fra det syvende året.

Planen forutsetter stor grad av samarbeid.

– Det viktigste er slik vi ser det, er at det er kostnadseffektivt å gjøre dette sammen. Gjør man det hver for seg blir det fort dyrt, konstaterer Mona Ekesrydh, prosjektleder i IT-Forum til Nyteknik.se.

De som ventes å kunne få mest nytte av trådløst bredbånd er tjenestemenn som foretar mobile inspeksjoner, redningstjenesten og omsorgstjenester. Sykehjelp i hjemmene står for to tredjedeler av besparelsen, og dette beløpet er konservativt anslått, hevder studien.

Planen er å dekke 30 prosent av Stockholms len med Wimax og benytte WLAN for innendørs dekning. I tillegg regner man med å bruke 3G-tjenester fra vanlige mobilnett for 120 millioner kroner i året. Poenget er ikke å konkurrere med 3G, understrekes det.

Kostnaden for det nye nettet beregnes til 90 millioner i året i bygge- og driftskostnad.

Det vil ta noen år før et slikt felles nett for Stockholm eventuelt kan realiseres. Men kommunens nettselskap Stokab jobber allerede nå med å ta i bruk Wimax for å koble opp 150 kommunale enheter som ikke har god nok bredbåndsforbindelse.

Carl-Daniel Norenberg i Intel sier til nyteknik.se at hvis dette gjennomføres i Stockholm kan Intel bruke det andre steder i verden.

Så gjenstår det å se om norske selskaper med Wimax-lisens vil følge opp disse planene.

    Les også:

Til toppen