– Win8 «apper» tvinger seg frem

Derfor går toget nå, ifølge Halvor Walla i Software Innovation

– Win8 «apper» tvinger seg frem
Strategidirektør Halvor Walla i Software Innovation mener apper gir bedre brukeropplevelse enn programvare levert gjennom nettskyen.

Microsofts nye operativsystemer med felles brukergrensesnitt for pc, brett og mobil vekker mye debatt, og særlig pc-varianten, Windows 8, har fått mye pepper de siste ukene.

    Les også:

Strategidirektør Halvor Walla i Software Innovation er blant dem som har tro på Windows 8. Det er ikke uventet, siden Software Innovation er kjent for å satse på Microsoft-teknologi. Walla argumenterer utfra generelle betraktninger, ikke bare med utgangspunkt i egen virksomhet.

– Etter min mening legger Windows 8 opp til et paradigmeskifte innen brukeropplevelse. Vi kan vente oss helt nye pc-typer som vil vekke brukernes begjær. Microsoft Surface er bare et av flere konsepter. Vi kan vente oss mye nytt de kommende månedene.

Og da stiller spørsmålet seg: Hvis noen skal ha en ny pc, hvorfor holde seg til et gammelt system? Hvorfor tviholde på Windows 7?

– Brukere vil presse på for å få det nye. Produktivitet og motivasjon står på spill. Mye peker på Windows 8 vil spille stadig bedre på lag med dem som arbeider for større effektivitet, ikke bare for større fornøyelse.

Ifølge Walla taler tre faktorer for Windows 8:

  • Microsoft tilbyr integrasjon mellom pc, brett og mobil.
  • Microsoft tilbyr felles administrasjon av ulike typer enheter og tjenester.
  • Microsoft til integrasjon mot kontorstøtte, det vil si Office, i alle typer enheter.

– Vi har fått klare tilbakemeldinger fra våre kunder om at enklere administrasjon av fysiske enheter er påkrevet, og at integrasjon mot kontorstøtte er uomgjengelig. Vi leverer saksbehandlingssystemer. Saksbehandling og dokumentbehandling hører tett sammen.

Software Innovation har lang erfaring med å støtte iPad-brukere.

– Det har vist seg vanskelig å få til en fullgod integrasjon mellom saksbehandling og dokumentbehandling på iPad. Det innebærer at iPad-brukeren kan godkjenne et dokument, men har ikke muligheter til å redigere et dokument som ledd i sitt bidrag til saksbehandlingen. Det begrenser hvor mobil saksbehandlingen kan gjøres med iPad. Forsøkene våre hittil med brett under Windows RT tyder derimot på Office for RT er helt ok i forhold til en saksbehandlingsprosess.

Ulike kunder stiller forskjellige krav.

– Noen av kundene våre har kjøpt iPad i bøtter og spann. Andre viser derimot sterk interesse for Windows RT og Windows 8 nettbrett. Vi må være forberedt på en hybrid verden.

Walla ser ikke mangel på bedriftsapper for Windows 8 som noe argument mot det nye systemet.

– Flere leverandører av forretningssystemer er på banen med interessante Windows 8 apper. SAP har for eksempel flere allerede. Disse snur opp ned på den tradisjonelle forestillingen av SAP som et tungrodd system.

Software Innovation lanserte sin mobilklient 360 o eWorker samtidig med Windows 8. Det gir brukeren tilsvarende funksjonalitet på brett som i et tradisjonelt pc-miljø.

– Vi bruker egenskapen «living tiles» i det nye Windows-grensesnittet til å publisere varslinger og annen informasjon. Det er ikke sinnssykt stor forskjell, vi bruker mye tid på å lage gode grensesnitt i iPad også. Men vi mener at Windows-flisene gir mulighet for en bedre og mer naturlig kommunikasjon med brukerne enn iPad-grensesnittet.

På et vis, koker mye ned til hva som gir minst plunder og heft i utvikling og bruk av saksbehandlingssystemer.

– Vi har valgt Windows og Office fordi plattformene gjør det letter å lage gode løsninger. Når det gjelder brett, lager vi løsninger for iOS og Android i tillegg til Windows. Office til Windows RT er ulik Office til Windows 8. Det er en viss merkompleksitet. Vi har ikke erfart problemer hittil, men det er viktig hvilke funksjoner i Word som bevares i RT-utgaven.

En nyhet i Windows 8 som Walla legger stor vekt på er appbutikken Windows Store.

– Dette er en ny og effektiv måte å distribuere programvare på som vil få stor innvirkning på neste generasjons saksbehandlingsverktøy. Vår eWorker kan lastes i Windows Store. I framtiden vil vi tilby mer av dette.

Walla tror apper og Windows Store varsler en ny måte å bygge opp saksbehandlingsverktøy på. Han tror det er slutt på de store monolittiske verktøyene, og at apper vil spille en stadig større rolle.

– Vi ser for oss at brukerne laster ned rolleorienterte apper, for roller som vanlig saksbehandler, leder, arkivar, dokumentplanlegger, advokat, kvalitetssjef og så videre. Det handler om enklere distribusjon, basert på selvbetjening, med apper tilpasset den klienten man selv finner det mest hensiktsmessig å arbeide med.

Wall mener enkel distribusjon av apper er nok en kraft bak Windows 8, i tillegg til bedre brukeropplevelse og mer variert maskinvare.

Ikke alle går appens vei. Flere programvarebedrifter trekker i en annen retning, mot nettskyen.

– Vi ser at andre har klokkertro på å formidle brukeropplevelse i nettlesere. Vi tror derimot på apper. Vi tror at strategien med nettleser handler om å gjøre det enklest mulig for produsenten. Vår tankegang er at det viktigste er opplevelsen for brukeren. Derfor er vi pådrivere for app-tankegangen.