Windows 10 May 2021 Update er sannsynligvis ferdigutviklet

Er helt i sluttfasen av testingen.

Windows 10 May 2021 Update er sannsynligvis ferdigutviklet
Snart blir det mulig å installere våroppdateringen av Windows 10. Skjermbilde: Microsoft. Montasje: Digi.no

Den neste versjonen av Windows 10 skal komme i mai, og nå tyder mye på at den er ferdigutviklet. Microsoft kom i går med det som ventes å være den siste testversjonen, og med mindre det oppdages noen alvorlige feil i siste øyeblikk, er det denne versjonen som om relativt kort tid vil bli gjort til den offisielle Windows 10 May 2021 Update (21H1).

Få virkelige nyheter

Våroppdateringene av Windows 10 handler mest om kvalitetsforbedringer og i mindre grad om helt ny funksjonalitet. Stort sett har Microsoft bare gjengitt de tre følgende punktene som nyheter:

  • Windows Hello flerkamerastøtte velger som standard det eksterne kameraet dersom både et eksternt og et internt Windows Hello-kamera er til stede.
  • Ytelsesforbedringer i Windows Defender Application Guard, inkludert scenarioer knyttet til åpning av dokumenter.
  • Ytelsesforbedringer knyttet til Windows Management Instrumentation (WMI) Group Policy Service (GPSVC) for å støtte fjernarbeid-scenarioer.

Selv om noen nok har etterlyst akkurat dette, er ikke dette nyheter som de fleste av brukerne knapt kan vente på.

Windows 10 May 2021 Update skal gjøres tilgjengelig via Windows Update. Dersom selskapet gjør som tidligere, vil oppdateringen bare gjøres tilgjengelig for en mindre andel av brukerne i første omgang og gradvis øke andelen etter hvert som flere har fått sett om den fungerer bra. Oppdateringen vil inntil videre være frivillig.

For dem som ikke ønsker å vente, vil det trolig være mulig å laste ned oppdateringen ved hjelp oppdateringsassistenten som finnes på denne siden. Foreløpig er det bare høstoppdateringen fra 2020 som er tilgjengelig via assistenten.

Les også

Skal sove uten å rote i vinduene

På litt lengre sikt planlegger Microsoft for øvrig å gjøre noe med en feil som nok har irritert mange Windows 10-brukere som benytter flere skjermer. Med et slikt oppsett er det vanlig å fordele programvarevinduene på de ulike skjermene. Men når Windows 10 går i hvile- eller dvalemodus, og deretter vekkes fra dette, hender det at mange at alle vinduene har blitt samlet på den primære skjermen, eller i alle fall blitt flyttet på.

Visstnok skjer dette bare dersom én eller flere skjermer er koblet til PC-en via Displayport-grensesnittet. I et blogginnlegg skriver Microsoft at PC-en i framtiden skal kunne sove uten slike «mareritt» som får operativsystemet til å flytte om på vinduene.

Problemet skal være relatert til en hendelse som kalles for Rapid Hot Plug Detect.

En feilfiks som skal sørge for at omorganiseringen av vinduene ikke skjer når Rapid Hot Plug Detect inntreffer, er nå under testing i Windows Insider-utgaver med byggnummer 21287 eller høyere.

Les også

;