Windows 2000: Nye tjenester for å tekkes utviklere

Microsofts kommende operativsystem for tjener og klient er utvidet med en rekke tjenester som skal gjøre Windows 2000 til utviklernes førstevalg.

Microsofts kommende operativsystem for tjener og klient er utvidet med en rekke tjenester som skal gjøre Windows 2000 til utviklernes førstevalg.

Flere av tjenestetypene er kjent fra andre plattformer enn Microsofts. Men sammensettingen, og det at de vil gjøres tilgjengelig for Microsofts plattformspesifikke utviklingsverktøy, vil bety vesentlige forbedringer for både utviklerne og deres produkter.

Mange av dem har karakter av mellomvare. Nordisk produktansvarlig for tjenerutgavene av Windows 2000, Ulf Alvarsson, nevner transaksjonstjenester, meldingskø-tjenester, web-tjenester og lastbalansering av COM-objekter, i tillegg til katalogtjenesten Active Directory og installasjonstjenesten Windows Installer (gjennomgått i en egen artikkel her på digi.no).

- Transaksjonstjenestene innebærer halvert utviklingstid, mener Alvarsson.

- Dessuten gjøres applikasjonene mer stabile og mer skalérbare.

Katalogtjenesten Active Directory er Microsofts svar på Novells NDS (Novell Directory Services). Idéen er at all informasjon om alle apparater og alle brukere i nettet samles i denne tjenesten, der de gjøres tilgjengelig for de øvrige tjenestene i nettet.

Hvis en brukerprofil oppdateres med en opplysning om at vedkommende ikke lenger skal ha tilgang til et bestemt verktøy, gjøres denne informasjonen tilgjengelig for påloggingskontrollen, slik at brukeren utelukkes fra applikasjonen, selv om den skulle være installert lokalt. Trenger du tilgang til en dupleks skriver med et bestemt brevhode, kan Active Directory være stedet å gå, ikke bare for å få rede på hvor skriveren er, men for å oppnå kontakt med den fra din arbeidsplass. Applikasjoner skrevet med tanke på Active Directory frigjøres for en rekke funksjoner utvikleren ellers hadde måttet legge inn egne rutiner for.

Sikkerhetstjenester hører med. Windows 2000 har en rekke innebygde egenskaper knyttet til blant annet kryptering, autentisering og smartkort som Microsoft mener vil gjøre systemet mer betryggende - også overfor utviklere.

Microsoft vil videre tilby en sertifiseringstjeneste for programvare til Windows 2000. Det skal utarbeides egne spesifikasjoner under merkelappen "Gold Application". Store kunder skal allerede ha signalisert at de ikke bare vil legge disse spesifikasjonene til grunn for sin egen utvikling, men også gjøre det til en del av innkjøpspolitikken at man skal holde seg til Microsoft Gold-standarden.

Til toppen