Windows 7 E krever ny installasjon

Det blir ikke mulig å oppgradere direkte fra Windows XP eller Vista.

Windows 7 E krever ny installasjon

Det blir ikke mulig å oppgradere direkte fra Windows XP eller Vista.

PC-brukere som ønsker å ta i bruk den europeiske utgaven av Microsoft neste operativsystem, Windows 7 E, på sin eksisterende pc, vil ikke kunne kunne gjøre en enkel oppgradering fra Windows XP eller Vista, noe som vil være mulig med versjonen som inkluderer Internet Explorer.

I stedet må man gjøre en ren installasjon av Windows 7 E, noe som betyr at brukerdata og -innstillinger på harddiskpartisjonen man velger, vil gå tapt, med mindre man kopierer dem over til en annen lagringsenhet. Programvaren som brukeren har installert, vil måtte installeres på nytt.

Dette oppgir Microsoft på denne siden. Selskapet skriver ingenting om hvorfor dette er nødvendig.

Selv om dette medfører betydelig merarbeid for mange, er det ikke nødvendigvis så uheldig. For erfaring viser at brukere som velger å oppgradere til et ny versjon av Windows i stedet for å installere den nye versjonen på en tom harddiskpartisjon, i blant opplever at heller ikke dette er problemfritt.

I tillegg er det ofte slik at det blir liggende igjen mange filer som ikke lenger er nødvendige med det nye operativsystemet. En nyinstallasjon vil derfor i de fleste tilfeller utnytte plassen og ressursene på en bedre måte.

Det krever dog at brukeren vet hvordan en tar en sikkerhetskopi av alle de nødvendige brukerdataene, at vedkommende har en lagringsenhet tilgjengelig for midlertidig oppbevaring av disse filene og at brukeren har mulighet til å installere alle applikasjonene på nytt.

Windows 7 E vil bli solgt i hele EØS-området, samt Sveits og Kroatia. Den vesentlige forskjellen mellom E-versjonene og de ordinære versjonene, er at Internet Explorer ikke vil følge med E-versjonene. I stedet må brukerne skaffe til veie en nettleser på annen måte, omtrent slik det var vanlig fram til IE ble en del av Windows 95 i 1996, gjennom en større oppdatering (OSR 1). Distribusjonsmulighetene bør dog være langt bedre i dag, hvor både USB-pinner og brennbare cd-er er lett tilgjengelige.

    Les også:

Til toppen