Windows 7 løser bransjens grafikkproblem

Ny funksjon åpner for nye spill på gamle grafikkort.

Windows 7 løser bransjens grafikkproblem

Ny funksjon åpner for nye spill på gamle grafikkort.

Mange av dagens nye dataspill til Windows, krever at PC-en har et ganske nytt grafikkort. Ikke nødvendigvis fordi spillet er så veldig ytelseskrevende, men fordi det tar i bruk funksjonalitet som kun støttes av de nyeste versjonene av Microsoft programmeringsgrensesnitt for multimedia, DirectX.

Med Windows 7 skal Microsoft levere DirectX 11, som i sin tur inkluderer 3D-bibliotektet Direct3D 11. Normalt ville brukere av spill og annen programvare som tar i bruk ny funksjonalitet i Direct3D 11, måttet skaffe seg grafikkort med den samme støtten. Men Microsoft er nå i ferd med å utvikle en løsning som skal gi PC-er oppdatert Direct3D-støtte, uavhengig av hva slags grafikkort som står i maskinen.

Denne løsningen, som kalles Windows Advanced Rasterization Platform (WARP), skal inkluderes i Windows 7. Løsningen skal levere full Direct3D 10- og Direct3D 10.1-støtte, samt delvis Direct3D 11-støtte, på PC-er som ikke er utstyrt med grafikkort som har slik støtte. Faktisk stilles ingen krav til grafikkmaskinvaren overhodet.

I stedet kan det hele gjøres i PC-ens sentral prosessor (CPU).

WARP10 skal kunne kjøres på alle PC-er som kan kjøre Windows Vista i dag. Dette innebærer offisielt en prosessor på 800 MHz og 512 megabytes med minne. Men løsningen skal i stor grad kunne utnytte prosessorer med flere kjerner. Deler av løsningene skal være optimalisert for SSE2 og SSE4.1, og arkitekturene x86 og x64. Spesielt SSE4.1-støtte skal gi betydelig økt ytelse, men det skal også være en fordel med åtte eller flere kjerner.

Microsoft regner med at dette er teknologier som vil bli langt vanligere under levetiden til Windows 7.

Selv om moderne prosessorer er raske, har de flere begrensninger sammenlignet med grafikkprosessorer. Blant er forbindelsen mellom grafikkprosessor og dens dedikerte grafikkminne vanligvis flere ganger raskere enn forbindelsen mellom sentralprosessoren og systemminnet.

Grafikkprosessorer har også enheter som kan gjøre visse faste oppgaver, slik som teksturfiltrering og dekomprimering eller konvertering av formater, asynkront på en svært effektiv måte. Å utføre slike oppgaver med en CPU krever mer energi og høyere kostnad med tanke på klokkesykluser.

Den kommende versjonen kalles WARP10. En tidlig versjon av WARP10, testet på en firekjernet Penryn-basert prosessor fra Intel som er klokket til 3 GHz, skal på flere områder ha vist bedre ytelse enn integrerte, Direct3D 10-grafikkløsninger fra Intel.

WARP10 kan ikke konkurrere med moderne, separate grafikkort, heller ikke de i den nedre prisklassen. Men Microsoft mener at løsningene vil kunne komme til nytte på flere områder likevel.

WARP er applikasjoner som må fungere på alle maskiner, applikasjoner som man ikke ønsker at skal inkludere CPU- og GPU-versjoner av algoritmer for bildeprosessering, samt applikasjoner som har bildeprosesseringsalgoritmer hvor hastigheten eller bruken av GPU-en ikke er kritisk. Dette kan være i forbindelse med utskrift, emulatorer og virtuelle miljøer som forsøker å vise avansert 3D-grafikk.

Blant annet finnes det mange spill som ikke er spesielt ytelseskrevende, mens som vil kunne dra nytte av maskinvareakselererte, visuelle effekter som krever for eksempel en moderne shader, samtidig som at de kan kjøres også på maskiner med en eldre grafikkløsning. Dette avhenger dog av at brukerne av disse maskinene tar i bruk Windows 7, men det er jo også hele hensikten til Microsoft.

Det finnes ifølge Microsoft også mange grafiske applikasjoner som kan forenkles ved at de ikke må inneholde ulike sett med renderingkode for systemer som ulik støtte for versjoner av Direct3D. WARP10 gjør det mulig å implementere en enkelt Direct3D 10, 10.1 eller 11-kodegren som kan rettes mot et stort antall maskinkonfigurasjoner.

For utviklere av mer krevende spill skal WARP10 gjøre det enklere å isolere gjengivelsesfeil som skyldes grafikkortet eller driveren.

Et utviklersett for WARP10 er tilgjengelig i en betaversjon i novemberutgaven av DirectX Software Development Kit.

Microsoft forventer at utviklingen av WARP fram mot lanseringen av Windows 7 vil gi bedre støtte for flere kjerner og merkbart bedre ytelse.

En mer omfattende gjennomgang av WARP finnes her.

Til toppen