- Windows 7 vil hjelpe verden ut av krisen

IDC tror Microsofts nye OS raskt vil få stor økonomisk betydning.

- Windows 7 vil hjelpe verden ut av krisen
Bilde:

Analyseselskapet IDC har laget en rapport om hvordan Windows 7 vil påvirke verdensøkonomien. Rapporten er sponset av Microsoft, men skal likevel gjengi en uavhengig og objektiv vurdering.

Rapporten er begrenset til perioden fra oktober 2009, da Windows 7 lanseres formelt, til utgangen av 2010. Den ser på sysselsettingen innen global IT, omsetningen til selskaper i «økosystemet» rundt Microsoft, og på investeringer i produkter og tjenester som spiller sammen med eller støtter det nye operativsystemet.

– Sysselsettingen, omsetningen og investeringen i lokale IT-økosystemer som Windows 7 medfører, vil hjelpe IT-bransjen til å bidra til å trekke økonomier verden over ut av den pågående økonomiske krisen, og støtte opp under langsiktig vekst, heter det i rapporten.

IDC spår at 177 millioner eksemplarer av Windows 7 vil leveres innen utgangen av 2010.

Dette er hovedkonklusjonene i rapporten:

  • Innen utgangen av 2010 vil mer enn 7 millioner IT-folk verden over arbeide med Windows 7, tilsvarende 19 prosent av den samlede arbeidsstyrken. Av disse vil tre millioner arbeide i et av over 350 000 bedrifter som produserer, selger eller distribuerer produkter eller tjenester som forutsetter Windows 7.
  • For hver Windows 7-dollar som tilfaller Microsoft, vil «økosystemet» høste 18,52 dollar. I perioden oktober 2009 til utgangen av 2010 til det selges mer enn 320 milliarder dollar i produkter og tjenester rundt Windows 7.
  • Aktørene rundt Windows 7 ventes i perioden å investere nærmere 115 milliarder dollar for å utvikle, markedsføre og støtte Windows 7-relaterte produkter og tjenester.

Denne grafen fra rapporten viser hvordan IDC ser for seg leveransene av Windows 7 i forhold til tidligere utgaver av Windows i årene fram til 2013:

IDC peker på at programvare allment sett har langt større betydning for sysselsettingen innen IT enn maskinvare og tjenester. Denne grafen viser hvordan programvare, som står for 21 prosent av verdens investeringer i IT, står for halvparten av IT-sysselsettingen:

IDC bygger sin analyse på en del grunnleggende forutsetninger om hvordan det globale IT-markedet vil utvikle seg fram til utgangen av 2010. Premissene for vurderingen av virkningen av Windows 7 ser slik ut:

  • IT-investeringene opp 3 prosent fra 2009, til 1 489 milliarder dollar
  • Investeringer i pakket programvare opp 3 prosent fra 2009, til 311 milliarder dollar
  • Investering i maskinvare opp 2 prosent fra 2009, til 570 milliarder dollar
  • Investering i tjenester opp 3 prosent fra 2009 til 608 milliarder dollar
  • PC-leveranser opp 7 prosent fra 2009 til nærmere 300 millioner enheter

Rapporten gir ulike måter å vurdere nettoeffekten av Windows 7 på verdensøkonomien. Det betyr at IDC sammenlikner to prognoser, en med og en uten Windows 7.

Ifølge IDC vil Windows 7 alene innebære 300 000 flere IT-arbeidsplasser. Uten Windows 7 vil det skapes 700 000 IT-arbeidsplasser. Med Windows 7 vil tallet på nye arbeidsplasser innen IT være 1 000 000.

IDC anslår at Microsofts økosystem omfatter nærmere 700 000 bedrifter verden over, og at rundt halvparten av disse vil ha Windows 7-relatert virksomhet i perioden som rapporten omfatter. Det store flertallet av disse er små og mellomstore bedrifter. Det innebærer at en vesentlig del av deres ventede Windows 7-relaterte omsetning på 320 milliarder dollar vil komme lokale krefter til gode. Investeringene deres på til sammen nærmere 115 milliarder dollar vil også i alt vesentlig være lokalt fundert.

Hele rapporten er lagt ut på Microsofts nettsted: The Economic Impact of Microsoft's Windows 7, Worldwide (pdf).

    Les også:

Les mer om: