BEDRIFTSTEKNOLOGI

Windows 95 - uten verdi?

Hva er verdien til et produkt som følger med på lasset når du kjøper PC, men som du ikke får tilbake penger for om du skulle levere det fra deg ubrukt?

Eirik Rossen
10. juni 1998 - 08:48

En amerikansk student, David Chun, har offentliggjort en liten markedsundersøkelse på nettstedet til Consumer Project on Technology. Nettstedet er knyttet til forbrukeradvokat Ralph Nader, og markedsundersøkelsen er helt i Naders ånd.

Student Chun har ringt et dusin PC-leverandører og spurt om det er mulig å kjøpe en Windows-fri PC. Et oppfølgingsspørsmål gikk ut på om han fikk penger igjen dersom han ikke skrev under på Windows-lisensen, men i stedet leverte systemet tilbake ubrukt.

Chun konstaterer at i USA er det umulig for små kunder å kjøpe Windows-frie PC-er, og ingen vil refundere en ubrukt Windows-lisens. De fleste viser til kontrakter med Microsoft. Bare noen få presiserer at prisen på Windows er en del av prisen for hele pakken, og at du må betale for systemet selv om du ikke vil ha det. Ikke en gang en leverandør som IBM, med et eget operativsystem for Intel-basert maskineri, vil levere en Windows-fri PC.

Forholdene i Norge synes noe ryddigere. Jeg ringte markedssjef Tor Westerheim i Cinet og fikk en redegjørelse som tok utgangspunkt i markedsforhold og det ansvaret maskinleverandører kan ta på seg for å sikre at programvare ikke brukes ulovlig.

Westerheim sier blant annet at Cinet gjerne kan levere en PC uten noe operativsystem overhode, forutsatt at kunden kan dokumentere gyldige lisensrettigheter, for eksempel lisensnummeret til en CD-ROM med OS/2 eller en skriftlig forpliktelse om at man vil bruke frivare av typen Linux. En operativsystemfri boks vil koste noen få hundrelapper mindre enn en der Windows er forhåndsinstallert. Kunden kan ikke vente seg noen form for support ved bruk av et operativsystem som leverandøren ikke har testet og godkjent. Cinet godtar ikke at man først bestiller en PC med Windows, og så ber om å få returnere Windows. Selskapet vil heller ikke forhåndsinstallere andre operativsystemer, med mindre bestillingen har tilstrekkelig omfang til å berettige den testingen som må til dersom Cinet skal ta ansvaret for at kombinasjonen fungerer tilfredsstillende. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Cinet hadde en del salg av OS/2-PC-er en periode, men dette markedet er blitt borte. I dag er erfaringen den at ingen ber om annet enn DOS, Windows 3, Windows 95 eller Windows NT.

(Ved henvendelse til Elkjøp tok det litt tid før dataekspeditøren fattet hva jeg spurte om. Avdelingslederen var opptatt med "andre telefoner" hele tiden det tok å skrive denne artikkelen. Mitt tips er at Elkjøp ikke selger Windows-frie PC-er.)

Drømmen til Ralph Nader er å mobilisere fram et Windows-alternativ i markedet, ut fra forutsetningen at konkurranse gir lavere priser og stimulerer den teknologiske utviklingen. I mars sendte han en rekke brev til USAs største PC-produsenter og foreslo en ordnet satsing på alternative operativsystemer. Den eneste som svarte var Dell Computer. Svaret som er datert 27. mai inneholder betraktninger tilsvarende delvis dem jeg fikk fra Cinet - og motsier den kategoriske avvisningen som student Chun ble møtt med: "Forespørsler etter alternative operativsystemer er svært sjeldne i dag. Det er typisk at de ikke kommer i tilstrekkelig omfang til å berettige kostnadene forbundet med å validere systemene på våre produkter. Likevel vil Dell imøtekomme slike forespørsler i den utstrekning dette er regningssvarende for kunden..."

Consumer Project on Technology fulgte opp dette brevet med tre ulike muntlige henvendelser der man fikk bekreftet at Dell nekter å selge enkeltpersoner PC-er uten operativsystem.

I går fortsatte Nader sitt korstog med ytterligere to brev: Han ber Dell endre praksis, og han ber IBM sørge for at kunder får velge mellom Windows og OS/2. Han synes det er spesielt nedslående at man for å få OS/2 på en Aptiva først må kjøpe den med Windows, og så på egen regning kjøpe og installere OS/2. Han legger til at IBM burde følge eksemplet fra Netscape, og gjøre OS/2 til frivare med fritt tilgjengelig kildekode.

Hvem blir den første i Norge til å kjøpe en Windows-fri Pentium-PC som enkeltperson, og ta et første skritt for å frigjøre Intel-brukere fra Microsofts monopol på systemvare? Jeg følger gjerne med i dine erfaringer hvis du våger deg ut på glattisen med alt det innebærer av risiko og manglende support. Målet er å kunne gå inn i en forretning, kjøpe en Windows-fri PC, og vite at noen tar ansvaret dersom det alternative operativsystemet skulle gi hikke i maskinvaren.

(Alle dokumentene - brevene fra Nader til Dell og til IBM, brevet fra Dell til Nader, og undersøkelsen til David Chun - er tilgjengelige fra nettstedet til Consumer Project on Technology. Følg pekeren øverst til høyre, under "relaterte bedrifter".)

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.