Windows 98 går klar av Explorer-påbud

En rettsinstans i USA har avgjort at påbudet om å tilby Windows både med og uten Internet Explorer, ikke gjelder Windows 98.

En rettsinstans i USA har avgjort at påbudet om å tilby Windows både med og uten Internet Explorer, ikke gjelder Windows 98.

Avgjørelse betraktes som en viktig seier for Microsoft. På den andre siden ventes den ikke å få følger for et mer omfattende søksmål fra justisdepartementet i Washington, som mange tror vil komme torsdag 14. mai, dagen før Microsoft skal starte utsendelsen av Windows 98 til PC-leverandører. Ifølge tidsskjemaet skal PC-er med Windows 98 være i allmenn handel i USA fra og med 25. juni.

Påbudet om å tilby Windows både med og uten nettleser ble avgjort 11. desember i fjor av dommer Thomas Penfield Jackson. Microsoft anket påbudet, og ba spesielt om at det ikke skulle gjelde Windows 98. Formuleringen i påbudet gjelder Windows 95 "og etterfølgere". Ankeinstansen begrunner sin avgjørelse med at argumentene som er fremmet for retten, er for svake til at påbudet kan gjøres gjeldende for Windows 98. Regjeringen har ikke ført bevis for at Windows 98 ikke skulle være et integrert produkt slik begrepet er definert i henhold til en avtale med Microsoft fra 1995, som er det rettslige grunnlaget for søksmålet som myndighetene fremmet i oktober i fjor.

Microsoft ser på avgjørelsen som en seier, mens departementet avfeier den som uvesentlig i forhold til den bredere etterforskningen som kan føre til et langt mer omfattende søksmål i løpet av de nærmeste dagene.

Det nye søksmålet fra departementet ventes koordinert med tilsvarende søksmål fra en rekke delstater. Myndighetene i Texas har imidlertid trukket seg fra disse forhandlingene. Begrunnelsen er at man vil vente med et eventuelt eget søksmål til de økonomiske følgene er kartlagt.

Til toppen