Windows - et makkverk for massebrukere

Arild Johansen er arkitekt og regner seg som en av verdens mest lojale Apple-tilhengere. Les hans krasse påskebudskap til PC/Windows- og illojale Mac-brukere.

Arild Johansen er arkitekt og regner seg som en av verdens mest lojale Apple-tilhengere. Les hans krasse påskebudskap til PC/Windows- og illojale Mac-brukere.

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Jeg skriver dette etter å ha tilbrakt mesteparten av påsken foran Mac'en. Foretrekker det!

Jeg har tenkt mye på det som foregår rundt Apple/Mac OS og PC/Windows og har kommet til at det handler mye om etikk og estetikk.

Noen utviklere/firmaer driver med innovasjon og bruker mye krefter/ressurser på det. Andre selger ferdigtygde produkter og kopierer etter beste evne. Brukerne "velger fritt", dvs. de tror de gjør det, med andre ord det som er best (les billigst) i øyeblikket.

OK, det er opp til firmaer å kopiere og profittere på det, men de som velger denne løsning (fordi de "ikke har noe valg") er med på å undergrave utviklingen av de "gode" produktene. Dermed er ballen i gang. Mange gamle

Mac-brukere sier at de må bruke det de har på jobben, og at det er best å ha det som de fleste andre har etc.

Når ble det slik? Det er ikke slik på mange andre områder. Og hvorfor skal en eller annen "datamann" som ikke bruker verktøyet velge system for andre?

Folk bør få bruke det verktøyet de ønsker - det er opp til dataansvarlig å få systemene til å snakke sammen. De som er vant til å bruke ett system kan fortsette med det og alle systemer vil utvikle seg videre slik at vi beholder mangfoldet. Slik det er i dag blir brukere av alt annet enn Windows95/NT sett på som avvikere (OS/2, Unix, Next, Be, og Mac).

Hvis trenden fortsetter, vil disse systemene ikke bli prioritert av utviklere - fordi profitten er større ved å utvikle for kun ett system. De store databrukerne vil standardisere, og vi får en ond sirkel.

Det er de illojale brukerne som er skyld i dette - de som velger etter kvantitet - ikke etter kvalitet.

Jeg er vel en av de mest lojale Apple-supportere i verden og har selv kjøpt 7 Mac'er, 5 skjermer, 2 Newton'er, 2 laserprintere samt masse programvare. Mine råd (befalinger) til venner har resultert i salg av 50-60 Mac'er og diverse utstyr, og firmaer jeg har anbefalt har vel resultert i salg av ytterligere 40-50 Mac'er.

Jeg vil ikke vike en tomme og kunne aldri i livet tenke meg å sitte med en DOS(Windows95)-maskin med så stygt grensesnitt og typografi. Det skjærer dypt i mitt estetiske hjerte å se relativt fornuftige mennesker knote med noe sånt makkverk.

At dette har fått så stor utbredelse som det har, inkl. eksklusive versjoner fra forlag/televerket etc. gjør meg rasende. At Mazda/Opel/Volvo-kulturen skulle klare å bryte igjennom til andre enn massemennesker er en gåte for meg.

Det er et annet forhold som ikke blir berørt i denne debatten om Mac OS vs Windows. Apple har egentlige ingen konkurrenter fordi det ikke finnes noe enkelt firma i verden som gjør noe tilsvarende, nemlig drive forskning og utvikling, finne opp nye patenter, lage operativsystemer, utvikle annen programvare (drivere bl.a.), samt produsere maskinvare inklusive skjermer, skrivere og PDA.

Apple er ett firma mot alle de andre, og det å ha 10 prosent markedsandel er enormt. Det at "alle de andre" betalte lisens til Micro$oft for å kunne selge en PC-klone skulle vært slått ned på for lenge siden. Det grenser opp til monopolvirksomhet som amerikanere er så imot.

Hvis hver Mac-bruker hadde sørget for at 10 av deres venner hadde kjøpt Mac, så ville vi vært i paradiset nå med 3D og System 8 eller 9 med "all mods and cons".

Les også

Til toppen