Windows-fiks IKKE årsak til «svart skjerm»

Kilden til skrekkrapporten ber Microsoft om unnskyldning.

Windows-fiks IKKE årsak til «svart skjerm»

Kilden til skrekkrapporten ber Microsoft om unnskyldning.

En rekke medier fortalte tidligere denne uken (digi.no var ikke blant dem) at millioner av pc-er verden over risikerte «svart skjerm» på grunn av feil i ferske Windows-oppdateringer. Opphavet til rapporten var en melding lagt ut på bloggen til Prevx, et lite kjent IT-sikkerhetsselskap.

Prevx pekte særlig på to Windows-oppdateringer, KB976098 om tidssoner og KB915597 for Windows Defender, som ifølge deres blogginnlegg av 27. november endret Windows Registry slik at skjermen ble svart. Det har vært kjent lenge at visse endringer i Registry kan gi symptomer av typen svart skjerm, og det er også påvist virus og trojanere som har nettopp den virkningen.

Prevx-bloggen anviser en måte å fikse problemet på.

En første oppdatering til den opprinnelige meldingen understreker at betingelsene som utløser svart skjerm i Windows er «spasmodiske» og ikke lar seg konsekvent reprodusere fra maskin til maskin.

I en oppdatering publisert i går, gjør Prevx full retrett.

Prevx forklarer at de har «samarbeidet med Microsoft» for å finne ut nøyaktig hva som utløser tilstanden med svart skjerm. De bekrefter at tilstanden har vært kjent i mange år, og at nitid testing har gjort det mulig å slå fast at de nevnte Windows-oppdateringene ikke har noe med problemet å gjøre.

– Vi ber Microsoft om unnskyldning for enhver uleilighet vår blogg kan ha utløst, heter det videre.

Prevx legger til at fiksen deres mot svart skjerm fortsatt kan brukes fritt av dem som har dette problemet.

Før Prevx gjorde denne siste oppdateringen, hadde Microsoft sendt ut en melding om at de har undersøkt anklagene og funnet at de er «unøyaktige».

– Vår omfattende undersøkelse viser at ingen av våre siste oppdateringer har noe å gjøre med fenomenet beskrevet i disse rapportene. Organisasjonen som er opphavet til rapportene tok ikke kontakt med oss. Vi har imidlertid gjort dem kjent med våre funn.

Microsoft legger til at svart skjerm ikke er registrert av deres supportorganisasjon som noe problem.

Microsoft nevner ikke Prevx i noen av sine meldinger om saken, heller ikke i sikkerhetsbloggen på Technet.

Til toppen