Windows for folk flest på avveie

Et internt Microsoft-dokument beskriver en tenkt ny Windows for forbrukere, med kodenavn Neptune - muligens inspirert av Bill Gates eget horoskop.

Et internt Microsoft-dokument beskriver en tenkt ny Windows for forbrukere, med kodenavn Neptune - muligens inspirert av Bill Gates eget horoskop.

Rykter rundt en framtidig Windows-utgave for forbrukere med kodenavn Neptune har versert et års tid. Microsoft har konsekvent nektet å kommentere ryktene, som stort sett har gått ut på at det dreier seg om en etterfølger til Windows 98 som egentlig er en forbrukerinnrettet utgave av Windows NT 6.0.

PC Magazine-spaltisten John Dvorak skriver at dokumentet, som han har mottatt anonymt, virker ekte. Det består av 63 PowerPoint-sider og utgjør en tre-års plan for markedsføringen av Neptune, også kalt Windows 2001 (eller 2002, avhengig av hvordan det går) eller Consumer Windows, skriver Computerworld Norge.

Ideen er å forenkle grensesnittet slik at åpningssiden til Windows likner åpningssiden til MSN (Microsoft Network - Microsofts online-tjeneste). Ikoner er redusert til et minimum. Bildet preges av tre innholdslister, med titlene Favorites (nettsider eller programmer), Activities (masse forskjellige ting) og History. Utkastet åpner for tilrettelegging fra Microsofts side med tanke på å favorisere egne applikasjoner og nettsteder. Det åpner også for at PC-leverandører kan utarbeide en tilsvarende tilrettelegging. Til Dvoraks artikkel hører et bilde av åpningsside med et ikon for Dell.

Tanken om å forenkle Windows-grensesnittet med tanke på vanlige brukere har levd lenge i Microsoft. Et første forsøk kom for noen år siden - før Windows 95 - men var så overdrevent barnslig og så overlesset med usmakelige lydeffekter at Microsoft Norge nektet å ta det inn - og selv amerikanske forbrukere nektet å bruke det. Neptune synes langt mer dempet, men har, ifølge Dvorak, den ulempen at grensesnittet ikke gir rom for å vokse over i den fleksibiliteten og personlige tilretteleggingen som har preget ikke bare Windows 95 og 98, men også all tankegangen rundt grafiske brukergrensesnitt de siste årene.

Dvorak har ingen tanker om hvorfor nettopp Neptune er valgt som kodenavn for dette produktet, som det slett ikke er sikkert kommer på markedet. På julaften i fjor offentliggjorde online astrolog et lykkelig horoskop for Bill Gates. Astrologen pekte på at Gates' sol ligger nær Neptun som er illusjonenes planet. Kanskje nøkkelen til kodenavnet ligger nettopp her.

Til toppen