Windows kildekode lagt ut på web

Microsoft samarbeider med politiet etter at deler av kildekoden til Windows ble lagt ut på web.

Microsoft samarbeider med politiet etter at deler av kildekoden til Windows ble lagt ut på web.

Ifølge en erklæring fra Microsoft ble selskapet torsdag oppmerksom på at deler av kildekoden til Windows 2000 og Windows NT 4.0 var lagt ut på et nettsted. Erklæringen slår fast at det er ulovlig for tredjepart å legge ut kildekode fra Microsoft, og at slikt tas svært alvorlig. Selskapet undersøker saken, og samarbeider med politiet.

Microsoft slår fast at hittil er det ingenting som tyder på at kildekoden er skaffet tilveie gjennom et datainnbrudd. Det heter videre at det ikke er kjent at kunder er skadelidende som følge av utleggingen, og at Microsoft vil fortsette å "overvåke situasjonen".

Utleggingen av kildekoden ble først avslørt av nettstedet Neowin.net, som i morgentimene i dag sier seg utilgjengelig på grunn av mye trafikk. Neowin er kjent som et velinformert rykte- og nyhetssted for spesielt interesserte Windows-brukere. Microsoft avviste de første meldingene, men måtte seinere innrømme at Neowin hadde rett.

Koden som er lagt ut, er undersøkt av sikkerhetseksperter som har uttalt seg til amerikanske medier. Filen skal være på 203 MB komprimert, og pakkes ut til CD-størrelse, det vil si 660 MB. Den samlede kildekoden til et fungerende Windows-system er anslått til rundt 40 GB. Det som er lekket, er knapt en sekstidel av et helt system. Men det er spredd til svært mange.

Microsofts talsperson bekrefter ikke disse tallene, men bedyrer at koden som er gjort tilgjengelig, ikke er komplett, og kan heller ikke kjøres.

At uvedkommende har tilgang til Windows kildekode innebærer en fare for at hackere lettere kan oppdage og utnytte eventuelle sikkerhetshull. Microsoft avviser dette slik: "Dersom en liten del av kildekoden til Windows gjøres tilgjengelig, er dette heller et spørsmål om opphavsrett enn om sikkerhet".

Microsoft har programmer der bedrifter, myndigheter og utdanningsinstitusjoner gis innsyn i deler av Windows kildekode. Omfanget av disse programmene er kraftig utvidet det siste året.

    Les også:

Til toppen