Windows Mobile best for bedrifter

Trass i flere forbehold, anbefaler Gartner Windows Mobile 5.0 framfor konkurrentene.

Trass i flere forbehold, anbefaler Gartner Windows Mobile 5.0 framfor konkurrentene.

Gartner har publisert en vurdering av Microsofts oppgraderte operativsystem for PDA-er og mobiltelefoner, Windows Mobile 5.0. Nyhetene er mange, men Gartner er kritiske til blant annet Microsofts oppdateringstakt.

I klare ordelag mener Gartner at det er alarmerende at Microsoft har brukt mer enn 18 måneder på å lage den nye utgaven, sett i forhold til raske takten mobilbransjen nå utvikles i, sammenlignet med PC- eller serverbransjen. Denne tiden kommer i tillegg til at maskinvareprodusentene vil bruke betydelig tid på å klargjøre sluttproduktene og bringe dem til markedet.

Gartner er ikke mindre bekymret over at det er usannsynlig at den nye utgaven vil bli oppdatert i løpet av de kommende 18 månedene. For til tross at Gartner mener at funksjonaliteten kan være relativt konkurransedyktig i dag, mangler for eksempel innebygd støtte for mange tjenester basert på WCDMA/UMTS, også kalt 3G. Ifølge Gartner ser det ut til at Microsoft har fokusert på å levere byggesteinene, mens andre kritiske egenskaper, slik som støtte for videotelefoni, må leveres av tredjepartsprodusenter.

Microsoft vil trolig oppdatere operativsystemets funksjonalitet gjennom små servicepakker (AKU - Adaptation Kit Update), men dette fører med seg et annet problem – fragmentering av produktet, noe som øker kompleksiteten for utviklerne.

Gartner mener at Microsoft også er for opptatt med å tilfredsstille mobiloperatørenes krav til personalisering av brukergrensesnittet og andre egenskaper. For selv om det er viktig å sikre at produktene blir en del av operatørens portefølje, må ikke det gå utover tempoet for utviklingen av bedriftsfunksjonalitet som meldinger og synkronisering. Gartner mener det er på disse områdene det er enklest for Microsoft å differensiere seg fra selskapets konkurrenter. Gartner har dog ikke særlig håp om at dette vil skje i den nærmeste framtiden.

Videre mener Gartner det er oppsiktsvekkende at smartphone-utgaven av Windows Mobile 5.0 ikke har full støtte for Office Mobile Suite, noe Pocket PC-utgaven har. Microsoft kritiseres også for ikke å ta benyttet sjansen til å gjøre tilknytning til Windows-skrivebordet enda tettere. Microsoft skal heller ikke ha greid å fikse det ifølge Gartner "forvirrende kommunikasjonsdelsystemet", noe som skal ha vært et åpenbart problem de siste tre årene.

    Les også:

Sammenlignet med konkurrentene i PDA-markdet, spesielt Research In Motion (RIM), er etterspørselen etter Windows-baserte enheter begrenset. Ifølge Gartner skyldes dette maskinvareleverandørene har laget enheter med upraktiske tastaturer som har gjort enhetene svært store, sammenlignet med konkurrerende enheter fra RIM.

Gartner mener at denne situasjonen ikke vil endres på kort sikt. Mobilleverandørene har ifølge Gartner rettet fokus mot smarttelefoner og glemt at mange virksomheter ønsker seg det RIM tilbyr, en portefølje med PDA-er og smarttelefoner fra én enkel produsent eller operatør.

Fortsatt har RIM en mer integrert løsning for sikkerhet og enhetskontroll enn Microsoft. Brukere som ønsker det, kan ved hjelp av Microsoft-produkter som Microsoft Certificate Server og SMS sette sammen en løsning som kan matche RIM, men de må selv integrere og teste disse.

Når det gjelder administrasjon av personlig informasjon, skal den nyeste utgaven av Pocket Outlook ha greid å passere den tilsvarende løsningen fra RIM, men fortsatt finnes det tredjepartsprodukter, blant annet fra Good Technology, som Gartner anser som bedre. Først med neste versjon av Windows Mobile, sammen med statig vekst i antallet Exchange 2003-installasjoner og bedre maskinvare, ventes Microsoft å kunne skyve ut RIM-løsningene.

Foreløpig skal 41 produsenter av håndholdte enheter ha lisensiert Windows Mobile 5.0. Flertallet av disse er små, relativt ukjente asiatiske selskaper, hvor HTC er selskapet som har hatt mest suksess. Gartner mener at Microsoft må få med seg for eksempel Motorola, Samsung eller Sagem, som sammenlagt har drøyt 30 prosent av mobiltelefonmarkedet, for å tatt alvorlig. Riktignok har alle disse tre selskapene lansert enheter med Windows Mobile, men alle produktene har enten hatt dårlig ytelse eller er blitt lagt døde før de kom på markedet.

Gartner mener at Microsoft er nødt til å få med seg disse sentrale produsentene på laget så snart som mulig, for å stoppe Nokia i å vinne nye andeler av smarttelefonmarkedet med produkter basert på Symbian og Series 60.

Slik utsiktene er nå, vil det annonseres drøyt 15 enheter med Windows Mobile 5.0 innen utgangen av året. 10 av disse vil være utstyrt med vanlig qwerty-tastatur, tre eller fire skal være utstyrt med harddisk, mens minst én vil være en smarttelefon med WLAN-støtte.

Til tross for disse svakhetene mener Gartner at Windows Mobile 5.0 vil være overlegen Symbian, Palm og RIM når det gjelder bedriftsbruk. Dette skyldes ikke minst områder som integrasjon med Windows-skrivebordet og synkronisering.

Viktigst er likevel at Microsofts konkurrenter fokuserer mer på differensiering enn på ensartethet. Gartner mener dette gjør det vanskeligere å bygge, vedlikeholde og støtte programvare til disse plattformene. Heller ikke Java er en løsning, siden Java i lider av den samme mangelen på ensartethet fra produkt til produkt.

Til toppen