Windows .Net utsatt til høsten

Windows .Net, Microsofts nye operativsystem for servere, skulle opprinnelig kommet i fjor høst. Nå er det utsatt til over sommeren 2002.

Windows .Net, Microsofts nye operativsystem for servere, skulle opprinnelig kommet i fjor høst. Nå er det utsatt til over sommeren 2002.

Microsoft oppgir to grunner til utsettelsen, behov for mer tid til å besørge sikkerhet og til å fininnstille ytelsen. Man kan dessuten tenke seg ytterligere et par motiver, som at man vil vente til en avklaring i den store monopolsaken (Windows .Net har en rekke egenskaper spesielt tilpasset klienter med Windows XP, noe særlig EU misliker), og at situasjonen i markedet generelt ikke tilsier at det er noe større behov for et nytt serversystem fra Microsoft.

Undersøkelser avdekker at oppgraderingen til Windows 2000 går tregt, og at det er forholdsvis liten interesse for å unne seg den ekstra datakraften som Windows .Net vil kreve. På den andre siden gir dette Sun friere spillerom til sitt Cobalt-initiativ, som er innrettet på å få Windows NT-brukere til å gå over til dedikerte Linux-baserte servere. Begge grunnene som Microsoft oppgir kan antas å være reelle. I hele februar var det utviklingsstans i selskapet, mens utviklerne gikk på sikkerhetskurs og gransket eksisterende kode for å luke ut sårbarheter og kilder til ustabilitet.


Bill Gates lanserte før jul et initiativ kjent som "trustworthy computing", og oppgaven å endre Microsofts mangeårige kultur der funksjonalitet går foran sikkerhet, er en stor utfordring. Det hadde ikke vært troverdig å lansere et nytt serversystem så kort tid etter at selskapets sjefsutvikler gikk ut så hardt med behovet for å prioritere sikkerhet framfor alt annet, også funksjonalitet.

Ifølge den nye tidsplanen skal en endelig beta - såkalt "release candidate" - komme i løpet av sommeren, mens den endelige versjonen klargjøres innen årsskiftet.


Windows .Net kommer i både 32-biters utgaver og 64-biters utgaver. Ifølge AMD er det god kontakt mellom dem og Microsoft, slik at systemet kan antas å komme for Hammer-arkitekturen i tillegg til Intels Itanium-arkitektur.

Til toppen