Windows NT fortsatt mest angrepet

Windows NT dominerer statistikken over vellykkede angrep på webservere fullstendig. Dette til tross for at andelen NT-servere er synkende.

Windows NT dominerer statistikken over vellykkede angrep på webservere fullstendig. Dette til tross for at andelen NT-servere er synkende.

Network Associates offentliggjorde mandag selskapets statistikk over vellykkede angrep på webservere i november. Antallet vellykkede angrep totalt har økt med 37 prosent siden oktober. Hele 753 vellykkede serverangrep har selskapet registrert.

Kanskje ikke så uventet ligger Windows NT fortsatt på en lite hyggelig førsteplass på listen over vellykkede angrep på webservere. Faktisk utgjør angrepene på Windows NT nå hele 67 prosent, til tross for at tall fra Netcraft forteller at kun 24 prosent av webserverne i verden er basert på Microsofts operativsystem. I oktober var 61 prosent av det crackede serverne basert på Windows NT.

Men også tallene for Linux er lite hyggelige. Selv om tallene er langt lavere enn for Windows NT, opplever operativsystem et økning i antall angrep på 81 prosent siden oktober.


Operativsystem Antall crackede webservere i november Endring siden oktober
Windows NT 507 +50%
Linux 140 +81%
Sun Solaris 65 +20%
BSD 33 -48%
Andre 8 -54%

Tallene i undersøkelsen er basert på en rekke kilder. Tallene underbygges statistisk ved at ingen av kildene avviker mer enn åtte prosent i forhold til andre kilder med tanke på økningen som fremkommer. Ifølge Network Associates bekrefter dette at økningen er reell.

Kay Seljeseth, daglig leder for Network Associates Norge, forteller til digi.no at til tross for at Windows NT i antall utgjør den klart største andelen, viser Netcrafts statistikk en liten nedgang i antall NT-baserte servere. Dette er ifølge Seljeseth et ganske klart tegn på at Windows NT som plattform for web-løsninger viser svakhetstegn også på sikt når det gjelder reell sikkerhet. Seljeseth mener at denne utviklingen også kan være et tegn på at flere mellomstore og mindre nettsteder angripes enn tidligere, typisk fordi disse i større grad kjører Windows NT.

- Dette betyr at crackerne etter hvert skifter fokus mot mindre beskyttede nettsteder i mindre og mer sårbare organisasjoner, understreker han.

Men også mange store nettsteder er blitt utsatt for angrep i november. Blant disse finner man Mastercard Austria, NASA, NATO, Soviet Security Council, Moscow Bank, MacDonalds, US Army ( bare syv vellykkede angrep denne gangen), The British Army og Canadian National Defence. I tillegg var det en rekke angrep mot andre russiske nettsteder på grunn av konflikten i Tsetsjenia.

Til toppen