Windows NT vokser raskest

Tall fra Dataquest viser at Windows NT er det operativsystemet som vokser raskest, på både klient- og tjenersiden.

Tall fra Dataquest viser at Windows NT er det operativsystemet som vokser raskest, på både klient- og tjenersiden.

Dataquest, et selskap i Gartner Group, har nettopp offentliggjort rapporten All Platform Operating System Sales History and Forecast Summary - March 1997. Den viser blant annet at Windows NT klient vokser med 156 prosent fra 1996 til 1997.

På server-siden er Windows NT alene om å vokse mer enn markedet. Dataquest forventer at NT Server når en markedsandel på 40 prosent i år 2000. En vesentlig faktor i veksten til NT Server er Microsofts satsing på Internett.

På klient-siden viser tallene en markedsframgang på 19 prosent fra 1996 til 1997, og at Microsoft øker sin andel fra 85 til 87 prosent. Microsofts samlede økning blir på 13,5 millioner enheter, mens hele markedet vokser med 13,7 millioner enheter. Windows 3.1x faller med 69 prosent, men er fortsatt større enn Windows NT. Windows 95 er suverent mest populært, og øker fra nærmere 39 millioner til over 63 millioner.

Leveranser av operativsystemer til sluttbruker (anslag, alle tall i tusen) (kilde: Dataquest)

1996 1997
Windows 95 og etterfølger 38.929 63.194
Windows 3.1x 20.619 6.384
Windows NT 2.223 5.684
UNIX totalt 1.271 1.384
Andre 9.763 9.864
Til sammen 72.805 86.510

(Kategorien "andre" omfatter bl.a. Mac og OS/2.)

Dataquest-rapporten er på tilsammen 14 sider kan bestilles fra selskapets web-sted. Prisen er 1.295 USD.

Til toppen