Windows og Linux øker blant servere

I 2002 var det bare Windows og Linux som økte i servermiljøer, viser tall fra IDC.

I 2002 var det bare Windows og Linux som økte i servermiljøer, viser tall fra IDC.

Analyseselskapet IDC har offentliggjort en undersøkelse om nye lisenser for operativsystemer innen server- og klientmiljøer i 2002, over hele verden.

Tallene viser at Windows sto for 55,1 prosent av nye lisenser for serveroperativsystemer i 2002, mot 50,5 prosent i 2001. Tilsvarende andeler for Linux er 22,4 prosent i 2001, og 23,1 prosent i 2002.

Tallene gjelder betalte lisenser. De antas å fange opp det aller meste av det bedrifter bruker av Linux, siden de omfatter alle leveranser av distributører som Red Hat Software og SuSE, der man betaler for tilleggsprogramvare og support.

IDC anslår at det til sammen ble levert 5,7 millioner nye lisenser for serveroperativsystemer i fjor. Det er 9,6 prosent flere enn i 2001. Etter Windows og Linux sto ulike Unix-varianter for til sammen 11 prosent av antallet i 2002, mens Netware (Novell) sto for 9,9 prosent. Andre produkter fikk 1 prosent.

Også på klientsiden fortsetter Windows å øke sin andel av betalte operativsystemlisenser, fra 93,2 prosent i 2001 til 93,8 prosent i 2002. Betalte Linux-varianter sto for 2,8 prosent, mens Mac OS sto for 2,9 prosent. Det samlede tallet på nye lisenser for klientoperativsystemer i 2002 var 121 millioner.

IDC opplyser at operativsystemer for servere og klienter genererte i 2002 en global omsetning på 18,6 milliarder dollar, 4,3 prosent mer enn i 2001. Veksten kan føres tilbake til en 12,4 prosent omsetningsøkning for Windows. Alle andre operativsystemer, unntatt Linux, hadde dårligere omsetning i 2002 enn i 2001.

IDC venter at både Windows og Linux vil fortsette å øke, både absolutt og andelsmessig, så langt prognosen deres går, det vil si til 2007. Lisenstallet innen operativsystemer for servere vil øke med gjennomsnittlig 9,1 prosent hvert år. Den tilsvarende gjennomsnittlig årlige økningen for klienter er anslått til 7,5 prosent. Hovedkonklusjonen i rapporten er at Microsoft vil få en dominerende posisjon også på serversiden, og at bare Linux vil vokse parallelt med Windows.

Rapporten Worldwide Client and Server Operating Environment Market Forecast and Analysis, 2002-2007: Microsoft Growth Sets Stage for SOE Dominance (IDC #30159) kan bestilles fra IDCs nettsted.

Til toppen