– Windows RT og Phone kan bli gratis

Men Microsoft risikerer å møte seg selv i døra.

– Windows RT og Phone kan bli gratis
Det er så langt ingenting som tyder på at Windows for pc-er vil bli tilbudt gratis i framtiden. Men Microsoft vurderer angivelig at framtidige utgaver av operativsystemene på enheten til venstre og høyre på bildet, henholdsvis Windows Phone og Windows RT, skal bli tilbudt gratis til maskinvareleverandørene. Bilde: Per Ervland

Når Microsoft en gang i løpet av 2014 overtar mobiltelefonvirksomheten til Nokia, vil Microsoft selv være den klart største leverandøren av både Windows Phone- og Windows RT-produkter. Da gir muligens ikke så mye mening å ta betalt for operativsystemene, slik selskapet gjør i dag. Selv om heller ikke Android er gratis å bruke for de fleste av leverandørene av smartmobiler og nettbrett – på grunn av patentavtaler med nettopp Microsoft, bidrar ikke lisenskostnaden på Windows Phone- og RT til å øke maskinvareleverandørens interesse for disse plattformene.

Derfor er det ikke så overraskende når The Verge nå skriver at Microsoft vurderer å tilby kommende utgaver av de to operativsystemene gratis til mobil- og nettbrettleverandørene. Dette er informasjon som stammer fra kilder som skal kjenne til planene.

Det dreier seg trolig om utgaver som skal gjøres tilgjengelige gjennom oppdateringsbølgen Microsoft angivelig har gitt kodenavnet Threshold.

Sannsynligvis vil det egentlig dreie seg om et helt nytt Windows-produkt, siden det er ventet at Threshold også innebærer at Windows Phone og Windows RT smeltes sammen.

Microsoft har jo dessuten for lengst kunngjort at selskapets forretningsmodell ikke lenger først og fremst handler om salg av programvare, men at inntektene i større grad skal komme fra tjenester og maskinvare («devices»).

Dersom de nevnte operativsystemene blir gratis, vil Microsoft på en interessant måte kunne møte seg selv i døra. Selskapet har sammen med blant annet Nokia stilt seg bak en klage fra Fairsearch til EU angående Android. I klagen het det blant annet:

– Google har nådd sin dominerende posisjon i dette markedet ved å gi Android til mobilprodusentene gratis. Men i realiteten må håndsettprodusentene, som vil inkludere helt sentrale apper som Maps, YouTube eller Play, installere en pakke som gir disse appene en prominent plassering på telefonen. Dette hindrer andre aktører, og gir Googles Android kontroll over brukerdataene på majoriteten av smarttelefonene som blir levert i dag.

I hvilken grad alle påstandene i klagen stemmer, kan nok diskuteres. Men den setter temmelig klare rammer for hva Microsoft ikke kan tillate seg å kreve av andre maskinvareleverandører som i framtiden benytter gratisutgaver av de nevnte Windows-produktene.

Forøvrig har det kommet rapporter om at Nokia har planer om å komme med en billig smartmobil med en ikke-offisiell utgave av Android i 2014. Dersom prosjektet tilhører den delen av Nokia som Microsoft skal kjøpe, noe som er sannsynlig, og dersom Microsoft ikke tar livet av prosjektet, noe selskapet nok vil vurdere å gjøre, så kan selskapet ende opp med å tilby enda et gratis operativsystem til smartmobiler.

    Les også: