– Windows Server kraftig forbedret

Windows Server 2012 R2 er klar, og Microsoft skryter av sin nye utviklingsfilosofi.

– Windows Server kraftig forbedret
Eksempel på bedriftsportal for selvbetjening av brukere, lagt opp med Windows Server 2012 R2.

Samtidig med pc-klienten Windows 8.1, har Microsoft også ferdigstilt – «RTM-et» («release to manufacturing») – Windows Server 2012 R2, heter i bloggen til produktansvarlige Brad Anderson.

Den offisielle lanseringen («GA», «general availability») blir 18. oktober. Det som skjer nå, er at serverleverandørene har fått den endelige versjonen. Tiden fram til lansering skal brukes til deres siste systemvalideringer. Det oppgraderte serveroperativsystemet er for lengst tatt i bruk i Microsofts egne IT-systemer, blant annet i datasentraler bak globale tjenester som Bing, Outlook.com og Windows Update.

I skrivende stund, er det bare serverleverandørene som får til gang til WS2012R2. Anderson begrunner dette med at oppgraderingen er utviklet i langt raskere tempo og med langt flere nye egenskaper enn ved tidligere R2-oppgraderinger. For å være helt på den sikre siden, vil man ikke distribuere noe før serverleverandørene er ferdige med sine avsluttende valideringer.

Admin-verktøyet System Center 2012 R2 (SC2012R2) vil ha GA omtrent samtidig som WS2012R2. Det samme gjelder den neste oppgraderingen av Windows Intune, en løsning for nettskybasert forvaltning av opptil 500 pc-er beregnet på små og mellomstore bedrifter.

De «forbløffende» («amazing») nye egenskapene i WS2012R2 omfatter virtualisering, lagring, nettverk, administrasjon, aksess, informasjonsvern «og mye mer», skriver Anderson.

Nyhetene i WS2012R2 har vært gjenstand for en rekke teknologitunge artikler på bloggen til Microsofts serveravdeling, alle tagget «What’s New in 2012 R2». Sentralt står en serie i ni deler som ble startet 3. juli i år, med disse temaene (hittil):

 • Kundespesifikke scenarier er alfa og omega i WS2012R2
 • Hvordan gjøre dingsbrukere produktive og samtidig verne følsom informasjon
 • Brukersentrert IT i praksis, med ende-til-ende scenarier på tvers av produkter
 • Tilrettelegging for programvare i åpen kildekode
 • Nyheter innen infrastruktur som tjeneste
 • Infrastruktur som tjeneste sett fra henholdsvis tilbyder og kunde
 • ID-forvaltning i hybride nettverk
 • Hybride nettverk
 • Katastrofeberedskap integrert i nettskyen
 • Tilrettelegging av moderne app-er

En rød tråd i disse artiklene er hvordan Microsofts serveravdeling det siste året har anvendt en ny utviklingsfilosofi.

Den nye filosofien viderefører prinsippet som lå til grunn for utviklingen av WS2012, uttrykt gjennom slagordet «built from the cloud up», og som Microsoft vektla i markedsføringen da systemet ble lansert tidlig i september i fjor. Anderson forklarer at alt lages med tanke på skalering, sikkerhet og enkelhet.

Denne tilnærmingen legges til grunn for noe Anderson kaller «scenariefokusert utvikling». Det innebærer at utviklerne ikke skal ha «vil denne egenskapen virke?» som primært perspektiv. I stedet skal de sette seg inn i hvordan kunden kan tenkes å bruke programvare, og stille spørsmålet «vil dette scenariet glede våre kunder?». Teknologene skal ikke utvikle etter eget forgodtbefinnende, men sette seg inn i brukerens situasjon. Det gir større dybde til særlig de to siste av Microsofts tre nettskyprinsipper, det vil si sikkerhet og enkelthet.

Hvis SC2012R2 er innforstått med at brukeren har tilgang til en bestemt applikasjon, legger den automatisk opp den beste måten å levere den på, for eksempel lokal installasjon, virtuell applikasjon, virtuell pc eller webapplikasjon.
Hvis SC2012R2 er innforstått med at brukeren har tilgang til en bestemt applikasjon, legger den automatisk opp den beste måten å levere den på, for eksempel lokal installasjon, virtuell applikasjon, virtuell pc eller webapplikasjon.

Anderson forklarer at arbeidet med scenarier tar utgangspunkt i tre «pilarer» som «støtter og inspirerer R2-produktene, ikke bare WS2012R2 og SC2012R2, mens også for eksempel den kommende SQL Server 2014:

 • IT må gjøres brukersentrert
 • Datasentralen må gå over til en hybrid nettskyinfrastruktur
 • Moderne forretningsapplikasjoner må følge brukeren, ikke dingsen

Dette er i tråd med trendene i tiden: Bedriftsteknologi bøyer seg for vaner og innstillinger hentet fra forbrukerteknologi, nettverk blir en programvaredefinert ressurs, IT-avdelinger må legge til rette for at selvbetjente brukere skal kunne forsyne seg og arbeide så effektivt som mulig, IT-driften skal automatiseres så langt mulig, og sikkerhet håndheves gjennom lettdefinerbare regler.

Artikkelserien nevnt ovenfor forklarer hvordan dette realiseres gjennom teknologien i de nye R2-produktene.

Artikkelen om brukersentrert IT forklarer hvordan brukere heretter skal selv registrere sitt utstyr – pc-er, brett, mobiltelefoner – i katalogtjenesten Active Directory (gjennom en ny tjeneste kalt «Workplace Join»), og hvordan de i tillegg selv skal melde dem til Configuration Manager (en del av SC2102R2) dersom bedriftens regelverk krever at enheter skal forvaltes sentralt.

Disse registreringene er enkle for brukerne å utføre. Samtidig gir de tilgang til svært nyttige nye tjenester, for eksempel at applikasjoner kan konfigureres sentralt til automatisk å kople opp en VPN-forbindelse når brukssituasjonen tilsier det (i pc-er er denne egenskapen avhengig av Windows 8.1).

Filsynkroniseringen Work Folders er underlagt den integrerte ID-forvaltningen.
Filsynkroniseringen Work Folders er underlagt den integrerte ID-forvaltningen.

Et annet eksempel på ny tjeneste som R2-produktene legger opp, er «Work Folders», det vil si synkronisering av filer fra sentrale servere til klientenheter, som ikke går gjennom Sharepoint. Filene lagres kryptert på klientenheten, og kan fjernes (automatisk) når enheten ikke lenger forvaltes gjennom Configuration Manager.

Sett fra IT-adminsiden innebærer R2-nyhetene at alle enheter forvaltes der de befinner seg: pc-er gjennom bedriftens private infrastruktur, mens alle Internett-enheter kan betjenes og styres fra nettskyen. Den samme Configuration Manager-konsollen brukes uavhengig av hvilken infrastruktur det enkelte apparatet sokner til. IT-admin kan fjerne sentralt forvaltede applikasjoner fra mobile enheter på avveier, dessverre foreløpig med unntak av Android: Kun Windows og iOS kan sikres gjennom R2.