Windows-servere forbi Unix for første gang

Det har tatt tid, men for første gang kaprer Windows førsteplassen i server-markedet.

Det har tatt tid, men for første gang kaprer Windows førsteplassen i server-markedet.

Tall fra analyseselskapet IDC tyder på at servermarkedet krympet 0,2 prosent til 14,5 milliarder dollar fra fjerde kvartal 2004 til fjerde kvartal 2005. Det er første gang servermarkedet krymper siden første kvartal 2003.

Målt i antall enheter var det en vekst på 10,6 prosent.

Volumsegmentet (pris under 25 000 dollar) økte med 7,3 prosent fra fjerde kvartal 2004 til fjerde kvartal 2005, mens segmentet for mellomstore bedriftsservere falt med 11,5 prosent. Segmentet for de største serverne (pris over 500 000 dollar) falt 1,7 prosent, i tråd med en tendens som startet for fem kvartaler siden.

Volummarkedet drives ifølge IDC av klynger og virtualisering.

Omsetningen av Windows-servere økte med 4,7 prosent på årsbasis i fjerde kvartal, til 4,9 milliarder dollar, tilsvarende 33,6 prosent av det samlede servermarkedet. I hele 2005 ble det omsatt Windows-servere for 17,7 milliarder dollar, mens Unix-servere genererte en omsetning på 17,5 milliarder dollar. Dette er første gang årsomsetningen av Windows-servere er større enn for Unix-servere.

Linux-servere omsatte for 1,6 milliarder dollar i fjerde kvartal 2005, 20,8 prosent over nivået fra samme kvartal i 2004. Det er fortsatt et stykke igjen før Linux tar igjen Unix i serveromsetning: Unix-servermarkedet var 5,0 milliarder dollar i fjerde kvartal 2005, 5,9 prosent lavere enn nivået året før.

Fordelt per leverandør holder IBM fast ved sin første plass. IBM øker mindre enn både HP og Dell på henholdsvis andre og tredje plass. Dells andel for hele 2005 bryter så vidt grensen på 10 prosent.

For Sun på fjerde plass er tallene dystre, med en tilbakegang på 4,9 prosent fra 2004 til 2005, og hele 10,9 prosent fra fjerde kvartal 2004 til fjerde kvartal 2005.

Fordelingen per leverandør ser slik ut, ifølge IDC:

Markedet for x86-servere økte i fjerde kvartal med 6,7 prosent til 6,8 milliarder dollar, og med 13,7 prosent til 1,8 millioner enheter. HP er størst med en andel av omsetningen på 33,4 prosent. Dell og IBM står omtrent likt med rundt 20 prosent hver.

Markedet for bladservere økte i fjerde kvartal med 56,9 prosent til 667 millioner dollar. Av denne summen sto IBM for 42,7 prosent, HP 35,1 prosent og Dell 11,2 prosent.

Analyseselskapet Gartner har en noe annen oppfatning av det globale servermarkedet i fjerde kvartal 2005 enn IDC.

Gartner mener markedet økte med 3,5 prosent fra fjerde kvartal 2004, til 14,7 milliarder dollar. Vurderingen av de ulike markedssegmentene er mer sammenfallende: Også Gartner peker på at Sun spesielt, og høyendeservere generelt, går raskt tilbake. Ifølge Gartner falt Suns omsetning av Unix-servere med 10 prosent fra hele 2004 til hele 2005, til 4,6 milliarder dollar, samtidig som Suns andel av antall leverte enheter holdt seg på 59 prosent.

For hele året mener Gartner at servermarkedet vokste med 4,5 prosent til 49,5 milliarder dollar. Det er noenlunde samme tendens som IDC.

    Les også:

Til toppen