Windows-servere øker raskere enn Linux

Servertallene for første kvartal viser at Windows øker raskere enn Linux, for første gang siden 1998.

Windows-servere øker raskere enn Linux

2006 generelt, og fjerde kvartal spesielt, var preget av tilnærmet stillstand i det globale servermarkedet: Omsetningen var bare 2,0 prosent over nivået i 2005.

    Les også:

I går publiserte både Gartner og IDC sine anslag over det globale servermarkedet i første kvartal 2007. Begge er enige i at veksttakten er økt vesentlig.

Ifølge IDC er økningen i forhold til første kvartal 2006 på 4,9 prosent til 12,4 milliarder dollar. Gartners anslag er 4,5 prosent økning til 12,9 milliarder dollar.

Analyseselskapene strides om hvilken leverandør som fikk den største omsetningen av servere i første kvartal.

Ifølge IDC vokste både IBM og HP langt mer enn markedet, HP med 8,4 prosent og IBM med 8,1 prosent, til henholdsvis 3,615 og 3,58 milliarder dollar. Med en markedsandel på 29,2 prosent er HP marginalt større enn IBM med en markedsandel på 28,9 prosent. Siden forskjellen er mindre enn usikkerheten i anslagene, plasserer IDC de to konkurrentene på en delt første plass.

Ifølge IDC vokser også Sun betraktelig raskere enn markedet, med 6,3 prosent større omsetning enn i første kvartal 2006, til 1,36 milliarder dollar. Dells beskjedne vekst på 1,7 prosent til 1,35 milliarder dollar gjør at de i praksis deler tredje plassen med Sun, med en markedsandel på 10,9 prosent. På femte plass kommer Fujitsu/Fujitsu Siemens med en tilbakegang på 5,6 prosent til 779 millioner dollar og en andel på 6,3 prosent. Andre serverleverandører gikk tilbake 1,3 prosent til 1,7 milliarder dollar og en andel på 13,9 prosent. De fire store – HP, IBM, Sun og Dell – får med andre ord et stadig sterkere grep om det globale markedet: Andelen deres har vokst fra 78,2 prosent til 79,9 prosent på ett år.

Her tegner Gartner et noe annerledes bilde. Etter omsetning er deres rekkefølge IBM, HP, Dell, Sun og Fujitsu, med følgende omsetning og markedsandel:

 • IBM: 3,83 milliarder dollar, 29,8 prosent
 • HP: 3,64 milliarder dollar, 28,8 prosent
 • Dell: 1,44 milliarder dollar, 11,2 prosent
 • Sun: 1,37 milliarder dollar, 10,3 prosent
 • Fujitsu: 0,70 milliarder dollar, 5,4 prosent.

Gartner mener IBM opplever jevn vekst i alle typer servere, fra x86 til stormaskiner, bortsett fra System i, Power-serveren med det proprietære operativsystemet. System p, Unix-serverne, økte omsetningen med 14,3 prosent fra første kvartal i fjor, til 1,26 milliarder dollar. Det gjør IBM til verdens største leverandør av Unix-servere, foran Sun.

I volum er det HP som øker raskest, ifølge Gartner, 18 prosent opp fra første kvartal 2006 til 634.000 enheter i år. Dell er på andre plass med 446.000 enheter, IBM på tredje med 295.000 enheter. HPs volumandel av markedet er hele 30 prosent. HP selger mer enn dobbelt så mange servere som IBM, men omsetningen er den samme.

IDC framhever følgende tendenser:

 • IBMs stormaskiner økte med 11,7 prosent i omsetning på årsbasis, til 993 millioner dollar. Det er stormaskinenes største andel, 8,0 prosent, av IBMs samlede server omsetning på tre år.
 • For andre kvartal på rad øker omsetningen av Linux-servere med et tosifret prosent tall: 10,0 prosent til 1,6 milliarder dollar, og 12,7 prosent av den globale serveromsetningen.
 • Omsetningen av Windows-servere økte med 10,4 prosent til 4,8 milliarder dollar og 38,8 prosent av den globale serveromsetningen. Det er første gang siden 1998 at Windows-servere øker raskere enn Linux-servere.
 • Omsetningen av Unix-servere økte med 0,5 prosent til 4,0 milliarder dollar og 31,9 prosent av den globale serveromsetningen.

IDC har sett på det samlede markedet for ikke-x86-servere – altså Itanium, Sparc, Power, stormaskiner og så videre – og kommet fram til at veksten her var rundt 1,0 prosent, fra 5,7 milliarder dollar i første kvartal 2006 til 5,8 milliarder dollar i første kvartal 2007. Markedsandelene ser slik ut:

 • IBM: 42,0 prosent
 • Sun: 20,6 prosent
 • Fujitsu/Fujitsu Siemens: 8,0 prosent

I likhet med Gartner anslår IDC at IBMs Unix-servere, System p, økte kolossalt, med 14,0 prosent. Suns Unix-omsetning økte med 2,9 prosent, mens HPs falt med 5,7 prosent.

IDC mener x86-markedet økte med 8,7 prosent til 6,6 milliarder dollar. Volumveksten anslås til 6,5 prosent til 1,8 millioner. Utviklingen preges av stor vekst for Sun – 39,5 prosent – og HP – 18,1 prosent – mens alle de andre opplever tilbakegang.

Bladservere opplever raskere vekst: Omsetningen økte med 29,7 prosent til 768 millioner dollar, 6,2 prosent av det globale servermarkedet. Segmentet omfatter bladservere med alle typer prosessor, som x86, Itanium og Sparc. HPs vekst er på hele 49,2 prosent. Deres markedsandel er 40,9 prosent. IBM er på andre plass med 35,2 prosent.

Les mer om: