Windows-serveren klar til å fornyes

Microsoft Norge mener det er fem gode grunner til å oppgradere til Windows Server 2003 R2.

Microsoft Norge mener det er fem gode grunner til å oppgradere til Windows Server 2003 R2.

Microsofts nye Windows Server 2003 R2 ble offisielt lansert i går. Server-sjef Rune Lystad i Microsoft Norge mener det er fem gode grunner for kundene å oppgradere fra dagens Windows Server SP1. Han tror fordelene er så åpenbare at de aller fleste kunder vil gjøre det.

– Vi har innstilt oss på en fast rytme når det gjelder oppgraderinger, forklarer han til digi.no. – Hvert fjerde år vil det komme en ny hovedutgave. To år etter hver hovedutgave vil det utgis en vesentlig oppgradering. R2-utgaven av Windows Server 2003 vil leve helt til Longhorn-serveren kommer i 2007.

Fra et teknologisk synspunkt, er WS2003R2 en oppdatering av SP1.

– Hele kjernen er den samme. Det innebærer at all programvare som kjører på SP1 også går på R2.

Dette er Lystads fem argumenter for oppgradering:

  1. Enklere drift og bedre sentral kontroll med servere i avdelingskontorer
  2. Sentraliserte bruker-ID-er og rettighetskontroll, også mot partnere og overfor Unix-brukere.
  3. Nye verktøy for mer effektiv lagring
  4. Bedre støtte for webapplikasjoner
  5. Egen optimalisert virtualiseringsmotor gjør det mulig å partisjonere en R2-server i flere virtuelle servere

Servere på avdelingskontorer
– Servere på avdelingskontorer skal ikke være avhengige av driftskompetanse på stedet, men skal kunne administreres sentralt, mener Lystad. – De skal være enkle å bytte ut, i den forstand at man sender en ny maskin av gårde og legger ved et speil fra hovedkontoret, slik at det lokalt bare er å plugge den inn for å få den i gang.

Han mener Microsoft lever opp til dette ved å blant annet å tilby driftsansvarlige én sentral konsoll som umiddelbart gir tilgang til alle servere, også i fjerntliggende avdelingskontorer, og til alle skrivere.

– Alle sliter med skrivere. Her har vi gjort mye for å forenkle. Administrator får opp alle skriverne på sin konsoll, og behøver ikke lenger vite på forhånd hvilke skrivere som henger på hvilke servere. Man får status på hver skriver, anledning til å slette køer, og mulighet til å fordele skrivere til lokale brukere.

R2 skal også gi en effektiv kombinasjon av sikkerhet, lokal lagring og hensiktsmessig bruk av forbindelsen til hovedkontoret.

– Vi kan la alle data man trenger lokalt, ligge på lokale servere. Disse kan speiles mot sentrale servere, ved en løpende eller regelmessig kopiering av alle endringer. Da har man bestandig sikkerhetskopi sentralt, og man belaster ikke nettet ved stadig overføringer av hele dokumenter der det kun er gjort mindre endringer.

ID-håndtgering
Katalogtjenesten Active Directory har fått en tilleggstjeneste, døpt «Federation Services». Det innebærer at man kan importere ID-er fra andre systemer, for eksempel hos partnere, og sette opp disse slik at de får tilgang til de delene av det interne informasjonstreet som det er hensiktsmessig å gi.

– Det innebærer at en fjernbruker som logger seg på sitt egentlige system med brukernavn og passord, automatisk også får tilgang til tjenester hos deg. Denne ordningen krever en standard LDAP-katalog på partnerstedet, ikke nødvendigvis Windows, og er et resultat av vårt samarbeid med Sun.

En annen bedring av ID-håndteringen i R2, gjelder muligheten til å la en Windows-server overta masterrollen for brukere i et tilknyttet Unix-nettverk.

– Dette innebærer at Unix-brukerne automatisk autentiseres også mot Windows-miljøet, og at Unix- og Windows-serverne får tilgang til filene hos hverandre.

Heterogene miljøer kan også nyt godt av en nyhet kalt «Subsystem for Unix-based Applications», forkortet SUA. Denne ordningen gjør det mulig å kjøre et fullverdig Unix-subsystem oppe på Windows-kjernen. Lystad illustrerer dette slik:

Lagring
– Behovet for lagring fortsetter å vokse, og vi ser at også mindre bedrifter kjøper lagringsnett. De er blitt rimeligere, men ikke enklere å sette opp. Poenget er at et SAN-system ikke dukker opp som vanlig disk på Windows-servere.

R2 tilbyr to nye verktøy for å holde tritt med lagringsbehovet: Storage Manager for SANs og File Server Resource Manager.

– SAN-verktøyet tar seg av oppsett av lagringsnett i Windows-miljø. SAN-miljøet dukker opp som filsystem, og man ser og har full kontroll over alle logiske enheter.

Det andre verktøyet dreier seg om å oppnå bedre kontroll over lagringen. Det inneholder moduler for å følge med i forbruket av lagringsressurser, og for å sette og håndheve regler relatert til brukere og systemer, blant annet fordeling av kvoter.

Plattform for webapplikasjoner
Her viser Microsoft til at R2 er tilført .Net versjon 2.0 og ASP.Net versjon 2.0. Forbedringene ligger dels i bedre ytelse – fra 25 prosent til 40 prosent – dels i forenklet utvikling, og dels i bedre sikkerhet.

– Det er lagt inn flere ferdige komponenter. Vi regner med at de fleste vil kunne redusere kodelengden på sine applikasjoner med opptil 70 prosent.

Virtualisering
Microsoft leverer en egen virtualiseringsmotor optimalisert for R2, og endrer også lisensieringsbetingelsene for virtuelle maskiner. Virtualisering krever et tillegg, Virtual Server, som legges som et lag oppe på WS2003R2. Prisen på dette tillegget er redusert med 80 prosent. Virkningen illustreres slik:

Lisensieringsbetingelsene går nå ut på at man bare betaler for de instansene som faktisk kjører, i motsetning til hittil der man betaler per installert instans. Hver lisens av Enterprise Edition av R2 omfatter også lisenser på opptil fire virtuelle instanser. Trenger man flere, kan man ta ut ekstra R2EE-lisenser.

Lystad avrunder med å gjenta sin forventning om at det er avdelingskontorene som først vil bytte til R2.

– Prisen på selve operativsystemet er uendret fra SP1 til R2. De med vedlikeholdsavtale får R2 uten å betale ekstra. De fleste aktuelle kundene har vedlikeholdsavtale.

Til toppen