Windows skal informere om tolv nettlesere

Mange er trolig ukjente for de fleste.

Windows skal informere om tolv nettlesere

Mange er trolig ukjente for de fleste.

Forliket mellom EU-kommisjonen og Microsoft om nettleservalg i Windows har fått støtte fra Microsofts viktigste konkurrenter på nettlesersiden, Mozilla, Google, Apple og ikke minst Opera. Men forliket kan ha minst like stor betydning for syv andre aktører som tilbyr nettlesere til Windows. Dette er nettlesere som så langt bare har vært for spesielt interesserte, men som brukere av nye Windows-installasjoner snart vil få vite mer om.

Skjermen for valg av nettlesere skal være på plass i Windows 7 innen midten av mars 2010. For Windows XP og Vista har Microsoft ytterligere to måneder på seg. Løsningen skal rulles ut via Windows Update.

På skjermen skal brukerne foreløpig kunne velge mellom tolv ulike nettlesere fra et felt som kan rulles sideveis. Nettleserne skal vises i to grupper, hvor rekkefølgen innad i gruppen er tilfeldig. Den samme skjermen vil bli vist på denne siden.

I den mest fremtredende gruppen skal de fem store — Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera og Safari — bli vist. I den neste gruppen skal AOL, Maxthon, K-Meleon, Flock, Avant Browser, Sleipnir og Slim Browser bli vist.

Beskjeden som Windows-brukerne vil bli møtt med.
Beskjeden som Windows-brukerne vil bli møtt med.
Selve valgskjermen. For å se de øvrige alternativene, må man skyve på den horisontale linjen.
Selve valgskjermen. For å se de øvrige alternativene, må man skyve på den horisontale linjen.

AOLs nettleser, Maxthon, Avant Browser og Slim Browser alle basert på Trident, som er layoutmotoren i Internet Explorer. En kommende versjon av Maxthon, Max-3, skal bruke layoutmotoren WebKit, men fortsatt kunne bruke Trident ved behov.

Man kan nok diskutere om alle de nevnte alternativene kan regnes for å være reelle nettleseralternativer, og ikke bare skall på toppen av de etablerte nettleserne. På samme tid er både Safari og Chrome basert på samme layoutmotor, WebKit. Det er likevel få som mener den ene bare utgjør et nytt skall til den andre, siden det er betydelige forskjeller mellom de to nettleserne, både over og under overflaten.

En oversikt over enda flere nettlesere, både til Windows og andre operativsystemer, finnes på denne siden.

    Les også:

Til toppen