Windows skal lære norsk med dugnad

Taleteknologi-prosjekt trenger 3000 norske stemmeprøver innen en måned.

Windows skal lære norsk med dugnad

Taleteknologi-prosjekt trenger 3000 norske stemmeprøver innen en måned.

Tidligere i sommer lanserte Microsoft og programvareselskapet LingIT et gratisprogram som lar operativsystemet Windows prate norsk.

Vel og bra, mente flere svaksynte og blinde som hadde møtt opp på lanseringen hos Norges Blindeforbund, men hva med talegjenkjenning og styring gjennom tale på norsk?

Teknologi for stemmegjenkjenning konverterer det talte ord til datakommandoer, og en løsning som forstår norsk vil være et uvurderlig hjelpemiddel for mange nordmenn.

    Les også:

Nå ber SDI Media Group, Norsk Folkehjelp og Norges Handikapforbund om hjelp til et prosjekt som skal gjøre det mulig å styre Windows ved hjelp av tale.

Målet er å tilpasse Microsofts stemmegjenkjenningsteknologi til ulike norske dialekter. For å komme i mål mangler de tusener norske kvinne- og mannsstemmer fra hele landet.

- Vi står foran en stor utfordring i det at vi bare har en måned til å generere de 3000 stemmeprøvene. Men nordmenn er veldig engasjert i samfunnet, og jeg er sikker på at ved midten av august vil vi ha nådd målet vårt. Ved å bli en aktiv deltaker i utviklingen av denne teknologien, vil nordmenn gjøre noe som har en positiv innvirking på samfunnet, sier Brad Crystal, multimedia-sjef i SDI Media Group.

Crystal minner om at teknologien har bruksområder innen en rekke felt, fra jobbtrening til helsevesenet. Han mener løsningen vil bli avgjørende i enkelte funksjonshemmedes liv, ettersom den gjør brukerne i stand til å bruke datasystemer ved hjelp av stemmen alene.

Man bidrar ved å gi sin stemme og dialekt på www.flerstemt.com. Da tjener du samtidig 300 kroner på å gjennomføre to telefonsamtaler på 20 minutter. Pengene kan doneres til et veldedig formål.

- Norsk Folkehjelp støtter opp om prosjektet og håper at både medlemmer og andre støttespillere vil delta. Ved å delta genererer det inntekter til Norsk Folkehjelp og det bidrar til at teknologien får stor bruksverdi for ulike grupper av funksjonshemmede globalt og i Norge, sier kommunikasjonsrådgiver Are Stranden i Norsk Folkehjelp

    Les også:

Til toppen