Windows-varemerket kjent ugyldig

I saken mot Lindows.com, ber Microsoft dommeren trekke tilbake kjennelsen som gjør varemerket "Windows" ugyldig.

I saken mot Lindows.com, ber Microsoft dommeren trekke tilbake kjennelsen som gjør varemerket "Windows" ugyldig.

Microsoft ligger i juridisk strid med et lite selskap, Lindows.com Inc, som utvikler LindowsOS, et system for å kjøre Windows-programmer på Linux-drevne maskiner.

Påstanden fra Microsoft er ikke at Lindows bryter beskyttelsen av Microsofts programvare, men at navnet minner for mye om varemerket Windows. Lindows svarte med en svært offensiv taktikk for å bevise at begrepet Windows er generisk og følgelig ikke kan varemerkes. Det amerikanske patentsystemet gjør at registrerte patenter og varemerker når som helst kan utfordres i retten. Selv om Microsoft har solgt Windows siden midten av 1980-tallet, var det først i 1995 at det amerikanske patentkontoret seg overbevise om at ordet Windows kunne registreres som varemerke.

Lindows mobiliserte Linux-fellesskapet og leverte dommeren mange hundre eksempler på generisk bruk av ordet windows innen data- og IT-terminologi. Kjennelsen som falt i midten av mars, ga Lindows medhold. Dommeren konkluderte at Lindows har lykkes i å avvise grunnlaget for at Windows i 1995 ble registrert som beskyttet varemerke.

I det amerikanske systemet, kan denne kjennelsen utfordres både gjennom en anke, og gjennom en oppfordring til dommeren om å revurdere den. Fredag valgte Microsoft denne siste muligheten, med forbehold om å anke dersom ikke dommeren trekker kjennelsen tilbake.

Kjennelsen slår fast at Windows er et generisk begrep, og at et det følgelig ikke kan varemerkes. Microsofts motargument er at retten har misforstått kriteriet for hva som menes med "generisk". Microsoft mener at ordet "windows" (med liten "w") har vært brukt generisk innen IT-terminologi siden 1980-tallet for å betegne brukergrensesnitt som kan deles opp i ulike vinduer. Men fra midten av 1990-tallet oppstår det et skille, der det er helt klart at ordet "Windows" (med stor "W") betegner ett bestemt system, nemlig Microsofts operativsystem. Microsoft mener at Lindows er i sin fulle rett til å beskrive LindowsOS som et "windows system". Derimot likner betegnelsen Lindows for mye på den varemerkede betegnelsen Windows til at Microsoft kan tillate den. Lindows kan for lett forveksles med Windows. Microsoft mener at dokumentasjonen som Lindows la fram under rettssaken, bekrefter skillet mellom det generiske "windows" og det varemerkede "Windows".

Søk på Internett etter "genericness" avspeiler at begrepet er gjenstand for mye juridisk krangel. I en aktuell kjennelse (om retten til å kalle seg "Seventh-Day Adventist") slås det fast at "En generisk betegnelse er det motsatte av et varemerke, det vil si at den forteller kjøperen hva produktet er, heller enn hva eller hvem som er opphavet."

Microsoft har et klart poeng. Ingen med kjennskap til IT er i tvil om at Windows er et Microsoft-produkt. På den andre siden er kanskje ikke dette nok til å overbevise dommeren om at det er stor fare for å forveksle Lindows og Windows.

Dommeren kan enten forkaste Microsofts oppfordring, eller be Lindows redegjøre for sitt syn på Microsofts anmodning.

Hos Lindows er man fortørnet overfor det man betegner som juridisk flisespikkeri for å hindre det lille firmaet fra å fokusere på å få ferdig LindowsOS og begynne å tjene penger.

Til toppen