Wing Makers - noen bedre?

Konspirasjoner er gøy, alt som liten kalv hadde jeg oppslukt Erich Von Dänikens populistiske tolkninger av vår klodes godt bevarte fortid. Med tidene kom Zacharia Setchin og mange andre. Spennende kulturer som Indus, Mayaene, Faraoene og ikke minst Atlantis-myten har alltid vært spennende lektyre. Ja vi kan takke grekerne for mye.

Konspirasjoner er gøy, alt som liten kalv hadde jeg oppslukt Erich Von Dänikens populistiske tolkninger av vår klodes godt bevarte fortid. Med tidene kom Zacharia Setchin og mange andre. Spennende kulturer som Indus, Mayaene, Faraoene og ikke minst Atlantis-myten har alltid vært spennende lektyre. Ja vi kan takke grekerne for mye.

Nå er ikke fascinasjon ensbetydende med enighet for ovennevnte forfattere, sivilisasjoner og teorier. Von Dänikens teorier er til tider direkte latterlige, mens Setchin generelt tar helt av på å bekrefte teoriene sine fra vitenskapelige kilder. Men vi må ikke avfeie absolutt alt som vås. Vi må ha i bakhodet at all fantasi har et snev av sannhet i seg. Ingen kan si at noen av de nevnte forfatterne er dumme. Jeg er sikker på at de holder et intelligensnivå som blåser de fleste av banen.

Nok koseprat, la oss sette igang med det som virkelig er godbiten, nemlig Wing Makers (peker til nettstedet finner du nedenfor eller i margen til høyre). Journalisten "Anne" har intervjuet "Dr. Anderson", en avhopper fra det spennende Men in black-aktige organisasjonen Advanced Contact Intelligence Organization (ACIO). ACIO er visstnok en ukjent avdeling innenfor verdensberømte National Security Agency (NSA). For moro skyld kan jeg nevne at lederen for ACIO heter Fifteen (15), mens lederen for MIB heter Z.

For nærmere 30 år siden ble det i en hule i New Mexico, funnet en Extraterrestial Time Capsule som inneholdt 23 kammere med hulemalerier, ukjent teknologi og en kodet, CD-lignende gjenstand med latterlig mye tekst, historie, poesi, musikk, fotografier og filosofi. Denne tidskapselen er ifølge dr. Anderson datert til år 800 ved bruk av karbon datering.

Syv prosent av CD-en ble nylig dekodet ved hjelp av sumeriske tegn, og det er denne informasjon, sammen med hulemaleriene og en del 'bevis' som er lagt ut på dette nettstedet. De som har etterlatt seg denne tidskapselen heter Wing Makers.

Etter mye lesing kommer man fram til at denne hulen ble etterlatt av fremtidlige humanoider, det vil si mitt og ditt avkom. De reiste så tilbake i tiden for å dele sin kunnskap med oss, samt advare oss mot noen slemme romvesener som har VELDIG lyst å ta kontroll over forkjellige regjeringer rundt om i verden. Så nå har ACIO alliert seg med noen snille romvesener, kalt "de grå", for sammen å kunne kjempe mot de slemme romvesenene. I år 2011 vil de slemme romvesene ta over verden slik at menneskeheten må lide i mange mange år. Men vet du hva? De slemme romvesenene er ikke romvesener alikevel, de er en hybrid mellom humanoider og androider.

Dr. Anderson hevder også at CIA, KGB, Federal Reserve, NSA, IMF, Verdensbanken og andre organisasjoner alle samarbeider, og har som mål, akkurat som de slemme romvesenene, å ha en verdensregjering. Med andre ord så

dekker dette nettstedet alle former for konspirasjoner i ett enhetlig Über-konspirasjon.

Har du sett filmen Men in black så vet du akkurat hva ACIO går ut på. Det som derimot er spennende er at selv med 100 prosent MIB-faktor så klarer Wing Makers nesten å overbevise meg. Vi snakker om dimensjoner på dette nettstedet. Hvis alt dette er oppdiktet, så har forfatteren jobbet nonstop i flere år for å fylle opp all denne 'informasjonen'. Vedkommende må i tillegg være kunstnerisk anlagt, for maleriene, poesien og musikken er ikke

laget av noen amatør.

Det har vært en sann fryd å ha brukt de timene jeg har på å studere dette nettstedet. Dette er noe annet enn bedriten nettporno eller annet kommers møl. Dette er bra. Noen som har kommet med noe bedre enn Wing Makers? Gi meg beskjed.

Til toppen