WinPhone: Gjør telefonbruken enklere

PC-telefonen WinPhone fra Tell AS har en rekke funksjoner som kan forenkle dagens telefontjenester. WinPhone er utviklet i samarbeid med Telenor FoU. digi.no har testet produktet.

PC-telefonen WinPhone fra Tell AS har en rekke funksjoner som kan forenkle dagens telefontjenester. WinPhone er utviklet i samarbeid med Telenor FoU. digi.no har testet produktet.

WinPhone er en produkt som tar lar brukeren ringe ved hjelp av PC-en. Hva er så nytt ved dette? En rekke modemer støtter allerede denne funksjonaliteten.

- WinPhone har ikke innebygget modem. Årsaken til dette er at mange bedrifter ikke ønsker at de ansatte skal koble modemer opp til bedriftens lokalnett, samtidig som brukerne skal få en effektiv bruk av telefonen, forteller Leif Hanssen i Tell AS til digi.no.

I tillegg forenkler WinPhone bruken av en rekke teletjenester og har innebygget en avansert telefonsvarer.

WinPhone-pakken består av et ISA-innstikkskort, en liten høyttaler, en mikrofon og programvare.

Installasjonen er relativt enkel. ISA-kortet puttes inn i et ledig ISA-spor, telefonkabel, høyttaler og mikrofon kobles til kortet på baksiden av PC-en, og programvaren, som leveres på fire disketter, installeres. Det er også mulig å koble til et modem, en vanlig telefon eller et hodesett.

ISA-kortet er ikke plug-and-play-kompatibelt, så første gang du starter opp programvaren, blir du spurt om hvilken avbruddslinje (IRQ) du ønsker å bruke. Du er derfor avhengig av å ha en ledig IRQ, noe du finner ut ved å dobbeltklikke på System-ikonet i kontrollpanelet, for deretter å velge mappefanen Enhetsbehandling og å dobbeltklikke på Datamaskin. Da får du opp en liste over alle brukte IRQ-er. Nummerne som ikke finnes i denne listen er ledige, og du velger derfor et av dem blant alternativene WinPhone oppgir. I tillegg må du skrive inn sitt eget telefonnummer, og så er du i gang.

I WinPhone finnes det to typer telefonkataloger eller lister. Hovedlisten, som du kan ha flere forskjellige eksemplarer av, er en database der du kan legge inn alle dine telefonforbindelser, inkludert informasjon om alle telefonnummer, adresser og annen tilknyttet informasjon. Ved å klikke på navnet til den du ønsker å snakke med, ringer WinPhone automatisk opp det aktuelle telefonnummeret.

Det finnes også kortlister, også disse kan finnes i flere forskjellige utgaver, hvor brukeren kan lagre sine mest brukte telefonnummer. Hvis brukeren abonnerer på Hvem Ringer-tjenesten hos sin telefonileverandør, kan WinPhone detektere fra hvilket telefonnummer en innkommende samtale kommer fra, og hvis personen som ringer er registrert i en kortliste vil både telefonnummeret og navnet på personen vises på skjermen.

Til toppen