WLAN-telefoner kan gjøre mer enn mobiler

WLAN-telefoner kan gi kreative løsninger på mange områder, mener Aleem Rizvan i Cisco.

WLAN-telefoner kan gjøre mer enn mobiler

WLAN-telefoner kan gi kreative løsninger på mange områder, mener Aleem Rizvan i Cisco.

På papiret er WLAN-telefoner, enten de kombineres med vanlig mobil eller ikke, en åpenbar løsning for svært mange bedrifter: De kan kombineres med andre IT-tjenester like enkelt som stasjonære IP-telefoner, de løser utfordringen med medarbeidere som ofte ikke har eller ikke sitter på sitt eget kontor, de gir intern mobilitet uten å kreve kostbare avtaler med mobiloperatører, de kan brukes i miljøer der man av forskjellige grunner ikke kan benytte seg av vanlige mobiler og så videre.

Haken er at WLAN i utgangspunktet ikke er laget med tanke på telefoni. Uten kyndig oppsett av klient og infrastruktur, kan brukerne oppleve dårlig lydkvalitet og en upålitelig forbindelse.

Aleem Rizvan i Cisco har arbeidet med tale over WLAN – også kalt «mobil tale over IP» – i en årrekke, og mener han nå er i stand til å tilby løsninger som ikke bare garanterer lydkvaliteten og forbindelsen, men som også gir vesentlig tilleggsverdi. Han tok seg tid til å forklare dette for digi.no.

– Tale over WLAN skal dekke svært varierte behov. Ikke bare er det forskjellige typer potensielle brukere: Vi erfarer også at samme bruker kan ha forskjellige behov avhengig av øyeblikkssituasjonen. Er du på farten og arbeider på et hotellrom, er applikasjonen som gir deg jobbtelefonen på PC-en uvurderlig. På den andre siden er det åpenbart ikke hensiktsmessig å kreve at du skal dra fram PC-en i en pause under en konferanse, bare for å ringe.

Prinsippet for Ciscos mobile IP-telefoni er følgelig at tjenestene må legges til rette for flere typer klienter – dedikert WLAN-telefon, vanlig mobiltelefon med integrert WLAN og WLAN-basert IP-telefonapplikasjon på bærbar PC – samtidig som en og samme bruker skal kunne veksle mellom flere klienter som alle skal kunne legges opp etter en personlig profil. På den andre siden skal samme klient raskt kunne legges om til en ny brukerprofil, siden det ofte er uhensiktsmessig å låse for eksempel en dedikert WLAN-telefon til én bestemt bruker.

– Noe av det vi har arbeidet mye med, er det vi kaller «campus mobility», altså WLAN-telefoni i organisasjoner spredd på flere bygninger med ett felles internt nettverk. Her fungerer dedikerte WLAN-telefoner spesielt godt: De kopler seg opp til både telefoni-tjenesten og til datanettverket, og kan hente spesielt tilpassede applikasjoner.

Rizvan nevner spesielt sykehus.

- Vi har også laget en tjeneste som registrerer hvor WLAN-telefonen befinner seg – Her kan WLAN-telefoner brukes til en rekke tjenester, utover det å kunne nå hver enkelt over telefon. WLAN-et kan formidle tekstmeldinger og talemeldinger. Man kan legge inn en kringkastingsfunksjon der en talemelding blir sendt alle medlemmer av en bestemt gruppe samtidig, for eksempel en påminnelse av et eller annet slag. Vi har også laget en tjeneste som registrerer hvor WLAN-telefonen befinner seg, og integrert den mot visningen av «tilstedeværelse»: Det betyr at enhver som trenger å få tak i en bestemt person også får vite hvor vedkommende befinner seg fysisk.

Dette er Ciscos dedikerte WLAN-telefon 7921G.

Som eksempel på hendig tilleggstjeneste til WLAN-telefoner på sykehus, nevner Rizvan bruk av RFID til å holde rede på utstyr.

– Det betyr at pleiere kan gis tilgang til applikasjoner som forteller hvor nærmeste ledige rullestol befinner seg, gjennom et raskt oppslag på WLAN-telefonen. I detaljhandelen kan man tilsvarende gi ekspeditører anledning til å slå opp hvorvidt et bestemt par sko eller en dress er tilgjengelig i en annen størrelse, eventuelt også dirigere kunden til en annen filial hvor disse er tilgjengelige.

Der det er ønskelig, kan slik funksjonalitet også implementeres på visse typer vanlige mobiltelefoner med integrert WLAN.

- Applikasjonen som gjør at mobilen kan fungere skikkelig som WLAN-telefon, må tilpasses hver enkel mobil. – Applikasjonen som gjør at mobilen kan fungere skikkelig som WLAN-telefon, må tilpasses hver enkel mobil. Vi klargjorde bestemte Nokia-modeller allerede i mai, siden har vi lagt til noen modeller fra HP og Intermec. Vi advarer at ytelsen er tilfredsstillende, men ikke så god som med en dedikert WLAN-telefon.

For visse bruksmønstre, vil WLAN-telefoni fra mobilen overlappe en annen Cisco-tjeneste, kalt Unified Mobile Communicator.

– For brukeren er dette en klient som kjøres på vanlige mobiltelefoner, og som bruker GPRS for å håndtere dataoverføringer. Med de begrensningene som ligger i at tale overføres over GSM og data over GPRS, er opplevelsen tilsvarende den man har med IP-telefoni, enten den går over WLAN eller kabel: Mobilen oppfører seg som den primære jobbtelefonen, man kan delta i alle konferanser, alle interne meldingssystemer, og man har tilstedeværelse i tillegg til synkronisering med avtalebok og kontaktlister og så videre. All logikken for disse tjenestene ligger på serverne. Vi vil utvide klienten slik at den kan nyttiggjøre seg andre dataforbindelser, det vil si 3G mobil og WLAN.

En grunn til at Cisco anbefaler dedikerte WLAN-telefoner når bruksmønsteret er krevende, er at disse er utstyrt med spesielle utvidelser i maskinvaren i forhold til standard WLAN-kretser.

– Utvidelsene går under navnet CCX, «Cisco compatible extensions». En viktig egenskap er at den overkommer det man kaller «pratsomhet» i WLAN-protokollen, at klient og aksesspunkt stadig utveksler informasjon. CCX utvider tidsintervallet for denne utvekslingen til 20 millisekunder. Brukeren merker ikke dette, men det gjør telefonen. Fordi den kan «sove» lenger, sparer den krefter. Det er en vesentlig forklaring på at våre nyeste WLAN-telefoner har en taletid på hele ti timer, mot tidligere fire.

Telefoni stiller større krav til WLAN-et enn vanlig dataoverføring. Forhold som ikke betyr noe for datanettet, kan være drepende for telefonforbindelsen.

– Telefoni er sårbar overfor forstyrrelser på nettet, for eksempel som følge av interferens fra andre apparater. Frekvensområdet for WLAN brukes også av Bluetooth og andre trådløse forbindelser. Vi har også erfart tilfeller der brukere stadig vekk opplevde at samtalene ble brutt: Forklaringen viste seg å være en mikrobølgeovn på den andre siden av skilleveggen.

Derfor forbereder Cisco en utvidelse av verktøy som skal gjøre det enklere å tilrettelegge et WLAN for telefoni.

– Vi har noe vi kaller «VoWLAN Readiness Tool» («voice over WLAN»): Den framstiller grafikk som viser akkurat hvor signalene er svake og hvor den kan oppstå interferens, for eksempel hvor mikrobølgeovnen befinner seg. Verktøyet vil bli utvidet med teknologi vi har skaffet oss gjennom oppkjøp, særlig kjøpet av Cognio i september i år.

    Les også:

Til toppen