WM-data inngår skatteforlik

WM-data skulle utvikle et nytt system for skatteinndriving for Skattedirektoratet, men prosjektet skar seg fullstendig. Nå inngår partene et delvis hemmelig forlik.

WM-data skulle utvikle et nytt system for skatteinndriving for Skattedirektoratet, men prosjektet skar seg fullstendig. Nå inngår partene et delvis hemmelig forlik.

WM-data begynte utviklingen av det nye datasystemet i 2000, men tre års arbeid har ennå ikke resultatert i en fungerende løsning.

digi.no har tidligere omtalt prosjekthavariet som til slutt førte til at Skattedirektoratet hevet avtalen med WM-data.

I dag offentliggjør partene at de er blitt enige om et oppgjør som regulerer konsekvensene rundt hevingen av avtalen.

"Partene er enige om å ikke offentliggjøre detaljene i avtalen, men den innebærer at alle tidligere utestående spørsmål er regulert og at det derfor ikke foreligger noen ytterligere risikoeksponering for WM-datas del", heter det i en pressemelding fra partene.

Avtalen er imidlertid åpen på ett punkt: Den innebærer at WM-data kan tilbakeføre omlag 90 millioner svenske kroner av den reservering som ble gjort i årsoppgjøret for 2002. Denne tilbakeføringen blir vist som en ekstraordinær inntekt i Q1 i årsoppgjøret for 2003.

I pressmeldingen slås det også fast at partene "er enige om at det system som er utviklet er fullt realiserbart og Skattedirektoratet ønsker å fullføre utviklingen av det nye

skatteinnkrevningssystemet".

Til toppen