WM-Data må stokke om på SBS-folkene

Overtagelsen av konsulentene fra SBS, skaper hodebry for WM-Data-sjef Tor Malmo.

WM-Data må stokke om på SBS-folkene

Overtagelsen av konsulentene fra SBS, skaper hodebry for WM-Data-sjef Tor Malmo.

For et drøyt halvår tilbake overtok WM-data deler av IT-selskapet SBS. Transaksjonen omfattet rundt 20 kundekontrakter, 250 medarbeidere og topp moderne IT-driftsanlegg. SBS-virksomhet er i hovedsak basert på outsourcing, IT infrastruktur og systemintegrasjon.

Men nå må WM-Data stokke om på konsulentene.

En kilde som nylig har sluttet i WM-Data forteller til digi.no at selskapet har satt opp en stor spareplan for Infrasolutions-delen som er gamle SBS. Mellom seks til syv ansatte, og mange vikarer skal ha blitt sagt opp.

Kutt i staben og sluttpakker er uvanlig i det svært stramme arbeidsmarkedet som eksisterer om dagen.

Kilden forteller at siden oppkjøpet av SBS, skal flere sentrale personer ha sagt opp. Ledelsen skal i dag ha et obligatorisk infomøte for alle ansatte der det blir informert om at kostnadene må ned med cirka 30 millioner kroner. Antall ansatte og vikarer har siden salget blitt redusert fra 250 til under 170 ved at konsulenter har sagt opp.

Men da digi.no ringer administrerende direktør Tor Malmo, vil han ikke hverken bekrefte eller avkrefte reduksjoner i staben.

- Siden vil kjøpte SBS i mars har vi jobbet for å integrere og strømlinjeforme aktivitetene. Vi har også harmonisert en del produkter som medførerer at vi må flytte på en del ansatte. Men vi har ikke sagt opp noen, kun omdefinert, presiserer Malmø til digi.no.

På spørsmål om selskapet har tilbudt ansatte sluttpakker, vil ikke Malmo svare. Ifølge Malmø skal det kun være snakk om omdefinering av stillinger, og det er kun et titalls mennesker som skal være berørt av endringene.

Malmo forteller at det var 180 faste og resten innleide konsulenter som WM-Data overtok i mars i år.

WM-Data ble tidligere i år kritisert for også å ha klausuler i sine avtaler med flere av sine kunder, som hindret de i å ansette deres konsulenter.

Til toppen