WM-data Norge i pluss

WM-data Norge leverte positive tall for 2003, og kunne skilte med en vekst på seks prosent i fjerde kvartal.

WM-data Norge leverte positive tall for 2003, og kunne skilte med en vekst på seks prosent i fjerde kvartal.

IT-konsulentselskaper som WM-Data, TietoEnator og Ementor har slitt med et svake markeder de siste årene. Særlig første halvår i fjor var tungt for de fleste aktørene i bransjen. Men stadig flere selskaper melder om at markedet er i ferd med å bedre seg. WM-data leverte tall i dag, og kunne skilte med en vekst for fjerde kvartal på hele seks prosent.

- Vi leverer et resultat for fjerde kvartal som viser en vekst på cirka seks prosent, og en vekst på fire prosent på årsbasis. Året startet med et meget godt første kvartal, men markedet tørket opp utover våren. Etter sommeren så vi igjen stigende kurver, sier administrerende direktør Tor Malmo.

WM-data, som er et av Nordens største IT-selskap, fikk et resultat før skatt på seks millioner norske kroner av en omsetning på 363 millioner kroner. Driftsresultatet (EBITA) endte på 17,3 millioner kroner.

- Ut fra den generelle markedssituasjonen er vi relativt fornøyd med tallene i Norge, sier Malmo.

Totalt har WM-data litt over 6000 medarbeidere, hvorav rundt 250 jobber på kontorene i Oslo og Stavanger.

Det er særlig i offentlig sektor selskapet har opplevd vekst. Innen Helse- og Sykehusområdet har WM-data levert større dataromsløsninger til både Akershus - og Ullevål Universitetssykehus. Selskapet har også inngått avtaler med Mattilsynet og Statens Helsetilsyn om utvikling av virksomhetsportaler og med Statens Kartverk om leveranse av tunge infrastrukturtjenester.

Innen privat sektor er det også inngått flere større avtaler. WM-data står bak utviklingen av ny inter- og intranettløsning til AkerKværners kunder og 35 000 medarbeidere. Det er tegnet avtale med ExxonMobil om konsolidering av et kortprosjekt gjeldende for hele Europa.

Omsetningen for hele konsernet ble 6,535 milliarder svenske kroner (7 100). For fjerde kvartal ble resultatet 1,735 milliarder svenske kroner (1 880). Resultat etter finansposter (EBT) ble for hele året 344 millioner svenske kroner (-960), og for fjerde kvartal 74 millioner svenske kroner (-392).

Til toppen