WM-Data Norge såvidt i pluss

WM-Data Norge-sjef Tor Malmo leverer et overskudd i første kvartal, men sier markedet fortsatt er stramt.

WM-Data Norge-sjef Tor Malmo leverer et overskudd i første kvartal, men sier markedet fortsatt er stramt.

WM-Data Norge leverer en omsetning på 79 millioner kroner og et resultat på tre millioner kroner i første kvartal. Hele konsernet kom tidligere med tall som viste en omsetning på 2,015 milliarder svenske kroner og et resultat etter finansposter på 81 millioner svenske kroner. Den norske delen av selskapet utgjør dermed kun en liten del av konsernets virksomhet.

- Markedet har bestemt stabilisert seg, men ved oppsummeringen av første kvartal oppleves det som fortsatt stramt. De første tre månedene av 2004 synes å ligge på nivå med siste halvår 2003. Mengden forespørsler øker, men beslutningsprosessene hos kundene er fortsatt lange, sier WM-Data Norge-sjef Tor Malmo.

Som en del av WM-datas oppkjøp av Parere AB i Sverige overtok WM-data norske Syncronos, som er et heleid datterselskap av Parere. Syncronos har 26 ansatte i Norge, og hadde en omsetning i 2003 på i overkant av 30 MNOK og et EBITA resultat på ca. 17 %. Selskapet utvikler, markeds-fører og selger program- og maskinvare for registrering og fangst av tidsdata

- Vi ser store muligheter for synergi mellom de to selskapene basert på kompletterende forretning innenfor WM-data Norge, sier Malmo i en pressemelding.

Til toppen