WM-data satser på Stonesoft-sikkerhet

WM-data inngår Platinum-avtale med Stonesoft og satser fult på sikkerhetsplattformen StoneGate.

WM-data inngår Platinum-avtale med Stonesoft og satser fult på sikkerhetsplattformen StoneGate.

Som den eneste i Norge blir WM-data Platinum-partner som leverandør av StoneGate. Platinum er høyeste grad av partnerskap i Stonesoft og innebærer et meget tett og forpliktende samarbeid.

StoneGate sikkerhetsplattform forener brannvegg, virtuelt privatnett (VPN ) og snokvarsling (IPS eller "Intrusion Prevention System") i forretningskritiske miljøer. Plattformen kombinerer sterkt forsvar med høy tilgjengelighet.

Til toppen