WM-data tror på beskjeden vekst

I vår runde med toppsjefer og 2004, er tur kommet til Tor Malmo i WM-data.

I vår runde med toppsjefer og 2004, er tur kommet til Tor Malmo i WM-data.

digi.no har snakket med en rekke toppsjefer i den norske databransjen om 2004. Neste kapitel i intervjurunden er sjefen for det nordiske IT-selskapet WM-data i Norge, Tor Malmo.

– Kan du komme med et anslag for totalveksten i det norske IKT-markedet i 2004?

– Jeg er helt sikker på at det ikke blir dårligere enn i fjor, og bunnen er nådd, men det ligger i leie 2-4 prosent, tror Malmo.

– Hvilke trender i markedet/teknologi ser du vil vokse i 2004?

– Vårt utgangspunkt er at det ligger en rekke applikasjonsområder som ligger der i dag, som fortsatt vil være interessante i 2004. Virksomhetsportaler er en trend vi ser allerede, som også blir dominerende til neste år. Det er voldsom trykk rundt virksomhetsportaler. Disse har to typer funksjoner: På den ene siden er de et grensesnitt mot applikasjonene til bedriften. På den andre er portalene en informasjonskanal både internt og eksternt.

– Som en del av dette er "Business Intelligence" eller datavarehus. Dette blir som et lim, hvor vi trekker ut som det som ligger i applikasjonene. Dette er også ting kommer som en kule nå.

– Mobilitet og sikkerhet er områder som alle snakker om. Det er mange mobilitetsprosjekter, og sikkerhet kommer som en del av disse.

– Kravet til å integrere alle disse tingene jeg har nevnt øker, så systemintegrasjon er en ting som kommer i tillegg til de tre punktene over jeg har nevnt.

– Datarom og serverlagringsimplementeringer er i fokus. Vi står overfor en opprydding på datarommet, både kostnadsmessig sett og vedlikeholdmessig sett

– I ERP-markedet står slaget nå om SMB-markedet. Det er mellommarkedet er det er mye som skjer om dagen, sier Malmo.

– Hva håper/drømmer du om skal skje i 2004?

– Jeg håper ting blir mer forutsigbart. Jeg mener med dette at markedet har vært vanskelig å se utvikling på. En stabilisering og at ting vender litt, noe som gjør at du kan være tro mot det du holder på med, er et ønske fra meg, mener Malmo

– Er det noe staten eller regjeringen bør løse eller gjøre?

– Det aller meste ligger mest på oss som bransje. De kunne sikkert gjort noe, men vi må fokusere på egen bransjen, sier Malmo.

Til toppen