Word 97-konverterer er klar

Microsoft har lagt ut en oppgradert konverterer som gjør det mulig å lagre Word 97-dokumenter i ekte Word 95-format.

Microsoft har lagt ut en oppgradert konverterer som gjør det mulig å lagre Word 97-dokumenter i ekte Word 95-format.

Konvertereren kan lastes ned fra webstedet til Microsoft Office.

Som kjent innførte Microsoft et nytt fil-format for tekstbehandleren Word i Office 97-suiten. I stedet for å legge ved en konverterer til ekte Word 95-format, valgte man å konvertere til RTF-formatet, for anledningen kamuflert som doc-dokumenter.

Ramaskriket fra forbrukerne har tydeligvis virket.

På webstedet gir Microsoft en oversikt over hvordan konvertereren har egenskaper som er nye i Word 97 i forhold til Word 95.

Til toppen